POPRAWKA: Nie można połączyć się z grupą domową przez Wi-Fi w systemie Windows 10, 8.1

Czy dokonałeś uaktualnienia do systemu operacyjnego Windows 10 / Windows 8.1 i masz problemy z połączeniem z pewną grupą domową lub może własną grupą domową? Cóż, mogę powiedzieć, że zanim dotrzesz do końca tego artykułu, Twoja grupa domowa w systemie Windows 10, 8.1 będzie dostępna i możesz podłączyć do niej laptopa w zwykły sposób.
Naprawiono utworzoną nową grupę domową w sieci Ethernet, ale nie działa laptop WiFi't Find it in Windows 8.1
Problemy, które mogą wystąpić podczas próby połączenia z określoną grupą domową w systemie Windows 10, 8.1, mogą być spowodowane Zaporą systemu Windows, programem antywirusowym lub niektórymi błędami rejestru, które mogą wystąpić w systemie Windows 10, 8.1. Po wykonaniu poniższego samouczka w podanej kolejności możesz rozwiązać ten problem w najkrótszym możliwym czasie.

Jak podłączyć komputer do grupy domowej przez Wi-Fi

 1. Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią i Internetem
 2. Dołącz do grupy domowej
 3. Wyłącz program antywirusowy
 4. Włącz Znajdź urządzenia i zawartość
 5. Sprawdź ustawienia daty i godziny
 6. Sprawdź nazwę swojego komputera, domeny i grupy roboczej
 7. Włącz wykrywanie sieci
 8. Opuść grupę domową, a następnie dołącz do niej ponownie
 9. Wyłącz Zaporę systemu Windows
 10. Napraw problemy z siecią

1. Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią i Internetem

 1. Przesuń kursor myszy w prawą dolną stronę ekranu.
 2. W menu, które się pojawi, kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji wyszukiwania.
 3. W oknie dialogowym wyszukiwania wpisz: „rozwiązywanie problemów” bez cudzysłowów.
 4. Po zakończeniu wyszukiwania kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij ikony „Rozwiązywanie problemów”.
 5. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Sieć i Internet” dostępnej w menu rozwiązywania problemów.Windows Home Group 10
 6. W następnym oknie kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Grupa domowa”.narzędzie do rozwiązywania problemów w grupie domowej 10
  Uwaga: Jeśli pojawi się monit z okna administratora użytkownika, musisz wpisać administratora i hasło.
 7. Kliknij lewym przyciskiem lub naciśnij przycisk „Dalej”, aby kontynuować.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces rozwiązywania problemów.
 9. Uruchom ponownie system operacyjny po zakończeniu.
 10. Sprawdź ponownie, czy możesz podłączyć laptopa do grupy domowej.

— ZWIĄZANE: Pełna poprawka: nie można skonfigurować grupy domowej w systemie Windows 10, 8.1 i 7

2. Dołącz do grupy domowej

 1. Przesuń kursor myszy w prawą dolną stronę ekranu.
 2. W menu, które się pojawi, kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Ustawienia”.
 3. W następnym menu kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij ikonę sieci.
 4. Z wyświetlonej listy musisz kliknąć lewym przyciskiem myszy lub wybrać sieć, do której chcesz dołączyć.
 5. Kliknij lewym przyciskiem lub dotknij przycisku „Połącz”.
 6. Teraz spróbuj dołączyć do grupy domowej.

3. Wyłącz program antywirusowy

Na czas trwania tego kroku musisz całkowicie wyłączyć oprogramowanie antywirusowe innych firm.

 1. Po wyłączeniu spróbuj ponownie połączyć się z grupą domową.
 2. Jeśli działa, oznacza to, że program antywirusowy ma ograniczenia uniemożliwiające dostęp do żądanej grupy domowej.

4. Włącz Znajdź urządzenia i zawartość

 1. Przesuń kursor myszy w prawą dolną stronę ekranu.
 2. W menu, które się pojawi, kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Ustawienia”.
 3. Teraz kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij przycisku „Zmień ustawienia komputera”.
 4. W następnym oknie kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij opcji „Sieć”.
 5. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij przycisk „Połączenia”.
 6. Z listy wybierz połączenie sieciowe.
 7. Włącz funkcję „Znajdź urządzenia i zawartość”.
 8. Uruchom ponownie system operacyjny i spróbuj ponownie uzyskać dostęp do grupy domowej.

— ZWIĄZANE: Problemy z grupą domową po zainstalowaniu aktualizacji Windows 10 Creators Update [Poprawka]

5. Sprawdź ustawienia daty i godziny

 1. Przesuń kursor myszy w prawą dolną stronę ekranu.
 2. W menu, które się pojawi, kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji wyszukiwania.
 3. W oknie dialogowym wyszukiwania wpisz: „data i godzina” bez cudzysłowów.
 4. Po zakończeniu wyszukiwania kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij opcji Ustawienia.
 5. Kliknij lewym przyciskiem lub dotknij ikony „Data i godzina”.
 6. Kliknij lewym przyciskiem lub dotknij funkcji „Zmień datę i godzinę”.
  Uwaga: Jeśli pojawi się monit w oknie kontroli konta użytkownika, musisz wpisać konto administratora i hasło.
 7. Upewnij się, że poprawne ustawienia daty i godziny są prawidłowe, a następnie uruchom ponownie system operacyjny.
 8. Spróbuj ponownie laptopa, aby sprawdzić, czy możesz połączyć się z grupą domową.

6. Sprawdź nazwę komputera, domeny i grupy roboczej

Upewnij się, że Twój laptop ma swoją unikalną nazwę, domenę i ustawienia grupy roboczej, wykonując poniższe czynności.

 1. Przesuń kursor myszy w prawą dolną stronę ekranu.
 2. Na liście kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Szukaj”.
 3. W oknie dialogowym wyszukiwania wpisz: „System” bez cudzysłowów.
 4. Po zakończeniu wyszukiwania kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij ikonę „System”.
 5. Sprawdź nazwę swojego komputera w temacie „Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej” i upewnij się, że jest ona przypisana wyłącznie do twojego laptopa.
 6. Jeśli istnieją inne komputery o tej samej nazwie, musisz zmienić nazwę laptopa na inny.

W systemie Windows 10 możesz szybko sprawdzić i zmodyfikować nazwę komputera, przechodząc do Ustawienia> System> Informacje, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej.

— POWIĄZANE: Jak: usunąć grupę domową w systemie Windows 10

7. Włącz wykrywanie sieci

 1. Przesuń mysz do dolnej części ekranu.
 2. Kliknij lewym przyciskiem lub dotknij funkcji „Szukaj”.
 3. W oknie dialogowym wyszukiwania wpisz: „zaawansowane udostępnianie” bez cudzysłowów.
 4. Po zakończeniu wyszukiwania kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij ikony „Zarządzaj zaawansowanymi ustawieniami udostępniania”.
 5. Obok tematu „Profil sieci prywatnej” musisz kliknąć lewym przyciskiem myszy lub kliknąć strzałkę rozwijaną.
 6. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Włącz wykrywanie sieci”.włącz Windows 10 do wykrywania sieci
 7. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij przycisk „Zapisz zmiany”.
  Uwaga: Jeśli pojawi się monit okna kontrolnego konta użytkownika, wpisz swoje konto administratora i hasło.
 8. Po zmianie ustawienia uruchom ponownie system operacyjny Windows 8.1.

8. Opuść grupę domową, a następnie przyłącz się ponownie

 1. Przesuń kursor myszy w prawą dolną stronę ekranu.
 2. Kliknij lewym przyciskiem lub dotknij funkcji Ustawienia.
 3. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij przycisk „Zmień ustawienia komputera”.
 4. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij przycisku „Grupa domowa”.
 5. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij przycisk „Wyjdź” obok.
 6. Następnie spróbuj połączyć się ponownie z grupą domową i sprawdź, czy to działa.

— POWIĄZANE: Poprawka: Poproszono o dołączenie do nieistniejącej grupy domowej w systemie Windows 10

9. Wyłącz Zaporę systemu Windows

 1. Przesuń kursor myszy w prawą dolną stronę ekranu.
 2. Z wyświetlonej listy kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Szukaj”.
 3. W oknie dialogowym wyszukiwania wpisz: „zapora ogniowa” bez cudzysłowów.
 4. Po zakończeniu wyszukiwania kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij ikony „Zapora systemu Windows”.
 5. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub wybierz opcję „Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows”.Wyłącz zaporę systemu Windows
  Uwaga: Jeśli pojawi się monit kontroli konta użytkownika, wpisz w koncie administratora i hasło.
 6. Teraz w każdej sieci musisz wybrać opcję „Wyłącz Zaporę systemu Windows (niezalecane)”.
 7. Kliknij lewym przyciskiem lub naciśnij przycisk OK.
 8. Spróbuj ponownie połączyć się z grupą domową.

10. Napraw problemy z siecią

 1. Przesuń kursor myszy w prawą dolną stronę ekranu.
 2. Kliknij lewym przyciskiem lub dotknij prezentowanej funkcji wyszukiwania.
 3. W oknie dialogowym wyszukiwania wpisz: „Identyfikuj i napraw” bez cudzysłowów.
 4. Po zakończeniu wyszukiwania kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij „Identyfikuj i napraw problemy z siecią”
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć rozwiązywanie problemów.
 6. Uruchom ponownie system operacyjny.
 7. Sprawdź ponownie, czy możesz podłączyć laptopa do grupy domowej.

Uwaga: Kroki wymienione powyżej, aby rozwiązać problemy z siecią, dotyczą tylko systemów Windows 8.1. W systemie Windows 10 możesz po prostu przejść do Ustawienia> Aktualizacja Bezpieczeństwo> Rozwiązywanie problemów> wybierz Połączenia internetowe i uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów.

narzędzie do rozwiązywania problemów z połączeniami internetowymi

I gotowe, mamy nadzieję, że jedna z tych metod pomogła ci rozwiązać problemy z grupą domową występujące w systemie Windows 10, 8.1. Jeśli problem nadal występuje i nadal nie możesz dołączyć do grupy domowej, oto kilka dodatkowych rozwiązań problemów, których możesz użyć:

 • Poprawka: nie można połączyć się z Internetem w systemie Windows 10, Windows 8.1 i 8
 • Pełna poprawka: Moje połączenie internetowe jest ograniczone w Windows 10
 • Poprawka: brak połączenia internetowego po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows
 • Poprawka: program antywirusowy blokuje sieć Internet lub Wi-Fi
Link do głównej publikacji