Poprawka: jeśli aplikacje systemu Windows nie są poprawnie zainstalowane

Po kliknięciu lub dotknięciu określonej aplikacji w panelu Start w systemie Windows 8.1 może zostać wyświetlony komunikat „NIEZainstalowano poprawnie” i aplikacja nie uruchamia się. Zwykle przez ponowną instalację aplikacji ze Sklepu Windows powinno rozwiązać ten problem, ale jeśli nie, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi poniżej i dowiedz się innych przydatnych wskazówek, jak to naprawić w systemie Windows 8.1, RAPORT Z APLIKACJI „NIE ZAINSTALOWANY PRAWIDŁOWO”.
Napraw RAPORT Z APLIKACJI Windows 8.1 NIE ZAINSTALOWANY POPRAWNIE
Ten komunikat o błędzie „Niepoprawnie zainstalowany” może pojawić się po wprowadzeniu pewnych zmian w systemie operacyjnym Windows 8.1 i wpływa na klucze rejestru z określonej aplikacji, jeśli masz program antywirusowy, który nie pozwala na uruchomienie aplikacji uważającej ją za zagrożenie do systemu operacyjnego Windows 8.1 lub być może funkcja Kontrola konta użytkownika w systemie Windows 8.1 nie zezwala na uruchomienie aplikacji.

Samouczek dotyczący napraw w aplikacjach systemu Windows 8.1 zgłasza komunikat „NIE ZAINSTALOWANO PRAWIDŁOWO”

Metoda pierwsza:

 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij zamieszczonego poniżej linku, aby zainstalować program diagnostyczny dla swoich aplikacji
 2. Kliknij tutaj, aby pobrać program diagnostyczny.
 3. Po kliknięciu powyższego łącza należy kliknąć lewym przyciskiem myszy lub dotknąć funkcji „Zapisz plik” w wyświetlonym oknie.
 4. Kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk „OK” w oknie.
 5. Plik należy pobrać do systemu operacyjnego Windows 8.1.
 6. Przejdź do katalogu, w którym pobrałeś program i kliknij dwukrotnie ikonę „apps.diagcab”.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć rozwiązywanie problemów z aplikacjami, a po jego zakończeniu ponownie uruchom system operacyjny Windows 8.1.
 8. Spróbuj ponownie uruchomić aplikację po uruchomieniu systemu Windows 8.1 i sprawdź, czy działa.

Metoda druga:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Windows” i przycisk „Q”.
 2. Powinieneś mieć przed sobą pole wyszukiwania, w którym będziesz musiał napisać: „WSReset.exe”, ale bez cudzysłowów.
 3. Naciśnij przycisk „Enter” na klawiaturze.
  Uwaga: Ta funkcja w systemie Windows 8.1 zresetuje pamięć podręczną ze Sklepu Windows.

Metoda trzecia:

 1. Jeśli w tle systemu operacyjnego Windows 8.1 działa program antywirusowy, należy go wyłączyć na czas wykonywania tego kroku.
 2. Uruchom ponownie system operacyjny Windows 8.1.
 3. Po włączeniu systemu Windows 8.1 sprawdź, czy program antywirusowy jest nadal wyłączony. Jeśli tak, możesz spróbować uruchomić aplikację, z którą masz problemy, i sprawdzić, czy działa.

Metoda czwarta:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Windows” i przycisk „X”.
 2. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij ikony „Wiersz polecenia (administrator)”, którą masz w menu.
 3. W czarnym oknie, które się pojawi, musisz skopiować i wkleić lub po prostu napisać poniższe polecenie, ale bez cudzysłowów.
  „PowerShell -ExecutionPolicy Nieograniczony pakiet Add-Appx -DisableDevelopmentMode -Zarejestruj $ Env: SystemRootWinStoreAppxManifest.XML”
 4. Naciśnij przycisk „Enter” na klawiaturze.
 5. Po zakończeniu musisz ponownie uruchomić system Windows 8.1 i spróbować otworzyć aplikację.

Są to metody, które należy wykonać, aby naprawić RAPORT Z APLIKACJI „NIEPRAWIDŁOWO ZAINSTALOWANY” w Windows 8.1, a także, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące tego konkretnego tematu, napisz do nas w sekcji komentarzy na tej stronie, a pomożemy ci dalej z twoim problemem.

CZYTAJ TAKŻE: Microsoft aktualizuje aplikację Xbox Video dla systemu Windows z obsługą MKV

Link do głównej publikacji