Poprawka: próba zainstalowania programu Photoshop CS2 Error 1926 w systemie Windows

Jak naprawić instalację programu Photoshop CS2 „Błąd 1926”?

 1. Uruchom Photoshop CS2 jako Administrator
 2. Napraw swój rejestr
 3. Zmień ustawienia „właściciela” z Ustawień zaawansowanych
 4. Typowe błędy programu Photoshop i ich poprawki (linki)

Podczas próby zainstalowania programu Photoshop CS2 w nowym systemie Windows 8.1 lub Windows 10 mógł zostać wyświetlony komunikat o błędzie „1926 Nie można ustawić zabezpieczeń dla pliku C: Windows Błąd: 0”. Chociaż nie jest to częsty problem w aplikacji Photoshop CS2, otrzymasz szczegółowe wyjaśnienie i sposób naprawy programu Photoshop CS2 w systemie operacyjnym Windows 8.1 lub Windows 10.
Napraw próbę zainstalowania programu Photoshop CS2 „error 1926” w systemie Windows 8.1, Windows 10
Wydaje się, że jeśli uruchomisz tę instalację przy użyciu konta administratora, nadal nie będzie działać w systemie Windows 8.1 lub Windows 10, dlatego najpierw będziemy przeprowadzać instalację z funkcją „Uruchom jako administrator” w systemach Windows 8.1 i Windows 10, a także zmodyfikować niektóre wartości rejestru wewnątrz systemu za pomocą aplikacji, aby zainstalować program Photoshop CS2.

Samouczek dotyczący instalacji programu Photoshop CS2, jeśli wyświetla się błąd 1926 w systemie Windows 8.1 i Windows 10

1. Uruchom Photoshop CS2 jako Administrator

 1. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się plik wykonywalny programu Photoshop CS2.
 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy.
 3. Z menu, które się pojawi, kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Uruchom jako administrator”.
 4. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij przycisku „Tak”, jeśli pojawi się monit o kontrolę konta użytkownika.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.
 6. Uruchom ponownie urządzenie Windows 8.1 lub Windows 10
 7. Sprawdź, czy aplikacja Photoshop CS2 działa teraz w systemie Windows 8.1 lub Windows 10.

2. Napraw rejestr

 1. Kliknij lewym przyciskiem lub dotknij łącza zamieszczonego poniżej.
 2. Kliknij lewym przyciskiem tutaj, aby pobrać.
 3. Wybierz funkcję „Zapisz plik”, aby pobrać aplikację.
 4. Po zakończeniu pobierania przejdź do katalogu, w którym został zapisany plik wykonywalny i kliknij go prawym przyciskiem myszy.
 5. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Uruchom jako administrator”.
 6. Po otwarciu aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć proces naprawy rejestru.

3. Zmień ustawienia „właściciela” w Ustawieniach zaawansowanych

 1. Otwórz okno Komputer.
 2. Otwórz partycję „C:” lub wszędzie tam, gdzie masz zainstalowany system Windows 8.1 lub Windows 10.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder „Windows”.
 4. Kliknij lewym przyciskiem lub dotknij funkcji „Właściwości”.
 5. Teraz, gdy masz przed sobą okna Właściwości, kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij zakładki „Udostępnij”.
 6. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij przycisk „Zaawansowane zabezpieczenia”, który masz w menu „Udostępnij”.
 7. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub wybierz opcję „Zmień”, którą tam masz.
 8. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij przycisk „Zaawansowane”.
 9. Kliknij lewym przyciskiem lub naciśnij przycisk „Znajdź teraz”.
 10. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij użytkownika, aby wybrać go z wyświetlonej listy.
 11. Kliknij lewym przyciskiem lub naciśnij przycisk „OK”.
 12. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub ponownie naciśnij przycisk „OK”.
 13. Zaznacz pole obok: „Zastąp właściciela subkontenerów i obiektów”
 14. Kliknij lewym przyciskiem lub naciśnij przycisk „Zastosuj”, aby zapisać zmiany.
 15. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij przycisk „OK”, jeśli pojawi się monit o kontrolę konta użytkownika.
 16. Teraz zamknij wszystkie otwarte okna.
 17. Przejdź ponownie i spróbuj otworzyć aplikację „Photoshop CS2”, klikając ją prawym przyciskiem myszy i ponownie wybierając funkcję „Uruchom jako administrator”.
 18. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.

4. Typowe błędy Photoshopa i ich poprawki (linki)

Wielu użytkowników Photoshopa może mieć inne błędy podczas korzystania z tego narzędzia. Jeśli jesteś jednym z użytkowników, którzy napotkali awarie programu Photoshop, problemy z rozmiarem czcionki, a nawet niektóre błędy związane z jądrem. Nie martw się, jeśli masz takie problemy, ponieważ mamy kilka przewodników naprawczych z wieloma poprawkami wyjaśnionymi krok po kroku. Oto niektóre z najczęstszych problemów z Photoshopem:

 • Jak naprawić awarie programu Photoshop podczas drukowania w systemie Windows 10
 • Pełna poprawka: Błąd sprawdzania bezpieczeństwa jądra w programie Photoshop w systemie Windows 10, 8.1, 7
 • Teraz jest poprawka dla opóźnień w Photoshopie i Illustratorze na Surface Book
 • Jak naprawić problemy z rozmiarem czcionki w Photoshopie

To wszystko, co musisz zrobić, aby zainstalować aplikację Photoshop CS2 na nowym urządzeniu z systemem Windows 8.1 lub Windows 10. Jeśli napotkasz więcej problemów, napisz do nas poniżej w sekcji komentarzy na stronie, a my pomożemy Ci dalej z tym problemem.

Czytaj także: Wydano aktualizację programu Photoshop CC dla systemu Windows

Zatwierdź

Link do głównej publikacji