Komputer nie może nawiązać dwukierunkowej komunikacji z urządzeniem [FIX]

Czasami drukarki HP, zarówno bezprzewodowe, jak i przewodowe, mogą przestać drukować i nie mogą ustalić błędu podczas drukowania dokumentu. Jest to częsty błąd przypisywany drukarkom HP.

Jak naprawić problem, że komputer nie może nawiązać dwukierunkowej komunikacji z błędem urządzenia? Najpierw spróbuj uruchomić narzędzie HP Print and Scan Doctor. To dedykowane narzędzie HP powinno naprawić błąd podczas skanowania. Jeśli to nie pomoże, spróbuj zaktualizować i ponownie zainstalować sterownik drukarki HP. Wreszcie, jeśli to również się nie powiedzie, a błąd nadal występuje, spróbuj przywrócić ustawienia sieciowe do wartości domyślnych. Dowiedz się szczegółowo o tych krokach poniżej.

Napraw komputer nie może nawiązać dwukierunkowej komunikacji z błędem urządzenia

 1. Uruchom narzędzie HP Print and Scan Doctor
 2. Odinstaluj i ponownie zainstaluj sterownik drukarki HP
 3. Przywróć ustawienia sieciowe do domyślnych

1. Uruchom narzędzie HP Print and Scan Doctor

HP Print and Scan Doctor

Przed zastosowaniem którejkolwiek z poprawek wymienionych w tym artykule zawsze zaleca się szybkie ponowne uruchomienie komputera. Czasami ponowne uruchomienie systemu może naprawić tymczasowy błąd komputera i drukarki.

HP oferuje narzędzie do rozwiązywania problemów z drukowaniem i skanowaniem HP Doctor do diagnozowania urządzeń HP na komputerze z systemem Windows. Narzędzie może automatycznie znajdować i rozwiązywać problemy związane z drukarkami bezprzewodowymi i innymi maszynami drukującymi.

 1. Idź do Wsparcie HP strona.
 2. Pod „HP Print and Scan Doctor dla komputerów z systemem Windows ” kliknij przycisk Pobierz.
 3. Uruchom narzędzie diagnostyczne po zakończeniu pobierania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zdiagnozować i naprawić drukarkę.

2. Odinstaluj i ponownie zainstaluj sterownik drukarki HP

Przez większość czasu ten błąd jest spowodowany wadliwą instalacją sterownika lub uszkodzonym oprogramowaniem sterownika. W każdym razie możesz odinstalować sterownik drukarki HP z systemu, a następnie zainstalować go ponownie, aby naprawić błąd. Oto jak to zrobić.

 1. naciśnij Klawisz Windows + R. aby otworzyć Uruchom.
 2. Rodzaj kontrola i naciśnij enter.
 3. W Panelu sterowania przejdź do Programy> Programy i funkcje.
 4. Wybierz swój Drukarka HP i kliknij Odinstaluj

Usuń drukarkę z ustawienia

Po odinstalowaniu drukarki HP musisz usunąć urządzenie z Ustawień. Oto jak to zrobić.

 1. Kliknij Początek i wybierz Ustawienia
 2. Kliknij Urządzenia.
 3. W lewym okienku kliknij Drukarki i skanery.
  Drukarka HP - Remvoe Devices - Ustawienia
 4. W obszarze Drukarka i skaner poszukaj drukarki HP.
 5. Wybierz drukarkę HP i kliknij Odłącz urządzenie.

Odinstaluj sterowniki drukarki

Po usunięciu drukarki z karty Urządzenie w ustawieniach należy odinstalować sterownik drukarki z właściwości serwera wydruku. Oto jak to zrobić.

 1. naciśnij Klawisz Windows + R., aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.
 2. Rodzaj printui.exe / s i naciśnij enter. Otworzy się Właściwości serwera wydruku.
 3. Idź do Kierowca patka.
 4. Pod „Zainstalowane sterowniki drukarki” poszukaj drukarki HP.
 5. Wybierz sterownik drukarki HP i kliknij Usunąć przycisk.
  Serwer właściwości drukarki - Remvoe
 6. Kliknij dobrze aby potwierdzić wybór.
 7. Kliknij Zastosować i dobrze aby zapisać zmiany.
 8. Zamknij Właściwości serwera wydruku okno.

Zainstaluj nowe sterowniki drukarki

 1. Uruchom ponownie system. Po ponownym uruchomieniu należy zainstalować sterowniki drukarki HP z oficjalnej strony internetowej.
 2. Przejdź do sekcji Sterowniki witryny HP.
 3. Znajdź sterowniki zgodne z drukarką oraz wersję systemu Windows.
 4. Pobierz sterowniki i zainstaluj sterownik dla pierwszej drukarki. Jeśli się powiedzie, spróbuj zainstalować sterownik również dla drugiej drukarki.
 • Przeczytaj także: 10 bogatych w funkcje edytorów PDF, które są również bardzo łatwe w użyciu

3. Przywróć ustawienia sieciowe do domyślnych

W drukarce bezprzewodowej możesz spróbować przywrócić domyślne ustawienia sieci, aby naprawić błąd. Zresetując ustawienia, wymuszasz używanie nowej konfiguracji przez drukarkę, usuwając w ten sposób wszelkie stare uszkodzone konfiguracje.

 1. Na drukarce naciśnij przycisk Bezprzewodowy przycisk i anulować przycisk jednocześnie.
 2. Trzymaj przyciski wciśnięte przez trzy sekundy, a następnie zwolnij je.

Po przywróceniu ustawień do domyślnych ustawień fabrycznych podłącz drukarkę do sieci.

 1. Naciśnij i przytrzymaj Bezprzewodowy przycisk na drukarce przez 3 sekundy. Rozpocznie się tryb push WPS (Wi-Fi Protected Setup). Kontrolki łączności bezprzewodowej powinny zacząć migać po włączeniu trybu WPS.
 2. Naciśnij przycisk WPS na routerze sieciowym, aby rozpocząć połączenie.

Użyj metody Pin

Możesz także podłączyć drukarkę do sieci za pomocą metody PIN.

 1. wciśnij Bezprzewodowy przycisk i Informacja jednocześnie w drukarce. Spowoduje to wydrukowanie strony konfiguracji sieci. Znajdź PIN WPS na stronie (u góry strony).
 2. Naciśnij i przytrzymaj Bezprzewodowy przycisk na drukarce, dopóki kontrolki połączenia bezprzewodowego nie zaczną migać.
 3. Otwórz oprogramowanie routera na komputerze i wprowadź PIN WPS wygenerowane z drukarki w celu podłączenia jej do sieci.

Link do głównej publikacji