[Część 2] Top 50 kodów błędów Menedżera urządzeń i ich poprawek

Błąd Menedżera urządzeń

Na moim poprzednim blogu „[Część 1] 50 najpopularniejszych kodów błędów Menedżera urządzeń i ich poprawek ” Dyskutowałem o tym, jak naprawić błędy Menedżera urządzeń

Po przeprowadzeniu dalszych badań w tym blogu wprowadzono dodatkowe 15 kodów błędów menedżera urządzeń wraz z ich poprawkami.      

Niektóre kolejne kody błędów menedżera urządzeń to:

Kody błędów Menedżera urządzeń

KOD 16KOD 24
KOD 17KOD 25
KOD 18KOD 26
KOD 19KOD 27
KOD 20KOD 28
KOD 21KOD 29
KOD 22KOD 30
KOD 23Więcej…

KOD 16

Komunikat o błędzie

„System Windows nie może zidentyfikować wszystkich zasobów używanych przez to urządzenie. Aby określić dodatkowe zasoby dla tego urządzenia, kliknij kartę Zasoby i uzupełnij brakujące ustawienia. Sprawdź dokumentację sprzętu, aby dowiedzieć się, jakich ustawień użyć. (Kod 16) ”

Powód

Ten kod błędu pojawia się, gdy urządzenie jest tylko częściowo skonfigurowane i może wymagać dodatkowej ręcznej konfiguracji zasobów, których potrzebuje urządzenie.

Jak naprawić?

Zastosuj podane poniżej kroki, aby naprawić błąd menedżera urządzeń KOD 16, ale podane kroki będą działać tylko wtedy, gdy urządzenie jest urządzeniem typu Plug and Play.

 1. Przejdź do Start i wpisz menadżer urządzeń i wybierz Menedżer urządzeń z wyników.
 2. Teraz kliknij dwukrotnie urządzenie na liście i wybierz Zasoby
 3. Ustawienia zasobów listy, sprawdź, czy obok zasobu znajduje się znak zapytania. Jeśli tak, wybierz ten zasób i przypisz go do urządzenia.
 4. Jeśli nie można zmodyfikować zasobu, kliknij przycisk Zmień ustawienia. Jeśli Zmień ustawienia jest niedostępny, spróbuj wyczyścić Użyj ustawień automatycznych pole wyboru, aby je udostępnić.

KOD 17

Powód

Głównym powodem tego kodu błędu jest plik .inf urządzenia, który zawiera nieprawidłowe informacje na temat podziału zasobów urządzenia na urządzenia potomne.

Jak naprawić?

Aby naprawić ten kod błędu, przejdź do Menedżera urządzeń i usuń urządzenie po uruchomieniu narzędzia Dodaj nowy sprzęt w Panelu sterowania.

 

KOD 18

Jak naprawić?

Odinstaluj i ponownie zainstaluj sterownik urządzenia za pomocą Kreatora aktualizacji sprzętu

 1. Przejdź do menu Start i wyszukaj menadżer urządzeń i wybierz Menedżer urządzeń z wyników.
 2. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy na liście.
 3. Wybierz Uaktualnij sterownikaby uruchomić kreatora aktualizacji sprzętu.

Odinstaluj i ponownie zainstaluj sterownik urządzenia ręcznie

 1. Szukajmenadżer urządzeń i wybierz Menedżera urządzeń z wyników.
 2. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy na liście i wybierz Odinstaluj.
 3. Po odinstalowaniu urządzenia wybierz Akcjana pasku menu.
 4. Wybierz Wyszukaj zmiany sprzętuaby ponownie zainstalować sterownik.

 

KOD 19

Komunikat o błędzie

System Windows nie może uruchomić tego urządzenia sprzętowego, ponieważ jego informacje konfiguracyjne (w rejestrze) są niekompletne lub uszkodzone. (Kod 19)

Jak naprawić?

Odinstaluj i ponownie zainstaluj sterownik urządzenia ręcznie

 1. Szukajmenadżer urządzeń i wybierz Menedżera urządzeń z wyników.
 2. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy na liście i wybierz Odinstaluj.
 3. Po odinstalowaniu urządzenia wybierz Akcjana pasku menu.
 4. Wybierz Wyszukaj zmiany sprzętuaby ponownie zainstalować sterownik.

KOD 20

Awaria systemu — VxDLdr zwrócił nieznany wynik

Ten kod błędu pojawia się, gdy Moduł ładujący VxD (Vxdldr) zwraca nieznany wynik. Na przykład: może istnieć różnica wersji między sterownikiem urządzenia a sterownikiem systemu operacyjnego.

Jak naprawić?

Aby naprawić nieaktualny lub uszkodzony sterownik, użyj profesjonalnego narzędzia do naprawy sterowników. Możesz to zrobić bezpośrednio z panelu sterowania, ale jest to trochę za długie.

Kod 21

Komunikat o błędzie

System Windows usuwa to urządzenie. (Kod 21)

Przyczyna

Główną przyczyną tego kodu błędu jest proces usuwania urządzenia. Ten kod błędu nie jest trwały i pojawia się tylko podczas próby zapytania, a następnie usunięcia urządzenia.

Jak naprawić?

Zrestartuj komputer:

Poczekaj kilka sekund, a następnie naciśnij klawisz F5, aby zaktualizować widok Menedżera urządzeń.

Lub uruchom ponownie komputer. Kliknij Start -> kliknij Zamknąć, a następnie wybierz Uruchom ponownie w Zamknij system Windows okno dialogowe, aby ponownie uruchomić komputer.


Kod 22

Komunikat o błędzie

„To urządzenie jest wyłączone. (Kod 22) ” 

Powód

Urządzenie zostało wyłączone przez użytkownika w Menedżerze urządzeń.

Jak naprawić?

W Menedżerze urządzeń kliknij Akcja, a następnie kliknij Włącz urządzenie.

Spowoduje to uruchomienie kreatora Włącz urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami.

KOD 23

Komunikat o błędzie

Awaria urządzenia — Devloader nie był gotowy

Jak naprawić?

Upewnij się, że twój system ma najnowszy sterownik dla twojego urządzenia.

Możesz również rozwiązać ten problem, usuwając urządzenie z Menedżera urządzeń i przechodząc przez Kreator dodawania nowego sprzętu w Panelu sterowania.

KOD 24

Błąd

To urządzenie nie jest obecne, nie działa poprawnie lub nie ma zainstalowanych wszystkich sterowników. (Kod 24)

Powód

 • Nieprawidłowo zainstalowane urządzenie
 • Awaria sprzętu
 • Problem ze sterownikiem

Jak naprawić?

Usuń wadliwe urządzenie i zaktualizuj sterowniki systemowe.

KOD 25

Uruchom system co najmniej dwa razy, jeśli błąd nadal nie został rozwiązany, musisz ponownie zainstalować system Windows.

KOD 26

Powód:

Awaria urządzenia

Jak naprawić?

Najpierw uruchom ponownie komputer lub laptop i sprawdź, czy problem został rozwiązany, czy nie.

Jeśli nie, upewnij się, że sterowniki są zaktualizowane. Czasami ten problem można również rozwiązać, usuwając wadliwe urządzenie w Menedżerze urządzeń i dodając je ponownie za pomocą Kreatora dodawania nowego sprzętu w Panelu sterowania.

KOD 27

Komunikat o błędzie

Awaria urządzenia — brak prawidłowej konfiguracji dziennika

Jak naprawić?

Ten kod błędu oznacza, że ​​część rejestru związana z możliwymi zasobami dla urządzenia nie zawiera prawidłowych wpisów.

Aby naprawić ten kod błędu, przejdź do Menedżera urządzeń i usuń urządzenie, a następnie uruchom narzędzie Dodaj nowy sprzęt w Panelu sterowania.

Kod 28 

Komunikat o błędzie

„Sterowniki tego urządzenia nie są zainstalowane. (Kod 28) ”

Jak naprawić?

Zainstaluj ponownie sterownik urządzenia ręcznie

 1. Otwórz menedżera urządzeń, wyszukaj menadżer urządzeń i wybierz Menedżer urządzeń z wyników.
 2. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy na liście.
 3. Wybierz Odinstaluj z wyświetlonego menu.
 4. Po odinstalowaniu urządzenia wybierz Akcja na pasku menu.
 5. Wybierać Wyszukaj zmiany sprzętu aby ponownie zainstalować sterownik.

Kod 29 

Komunikat o błędzie

To urządzenie jest wyłączone, ponieważ oprogramowanie wewnętrzne urządzenia nie zapewniało mu wymaganych zasobów. (Kod 29)

Jak naprawić?

Włącz urządzenie w systemie BIOS urządzenia. Upewnij się, że urządzenie nie jest wyłączone przez BIOS. Dzieje się tak, gdy system Windows nie może zastąpić ustawień w systemie BIOS.

Kod 30

Komunikat o błędzie

Nie można udostępnić IRQ

Jak naprawić?

Przyczyną tego błędu jest PCI / EISA SCSI kontroler współdzieli przerwanie IRQ, którego za pomocą sterownika urządzenia w trybie rzeczywistym nie można zastąpić. Musisz więc usunąć sterownik trybu rzeczywistego, który używa tego samego IRQ, co urządzenie z config.sys lub autoexec.bat.

Źródło: https://support.microsoft.com/en-in/help/310123/error-codes-in-device-manager-in-windows

Link do głównej publikacji