Brzęczący hałas dochodzący z mojej drukarki HP, jak to naprawić

Drukarki HP wytwarzające brzęczący dźwięk są dość powszechne, co HP uznaje za błąd w niektórych modelach swoich drukarek.

Firma wyjaśnia jednak, że jest to ogólnie znany problem z drukarkami laserowymi, a nie tylko z HP, co oznacza, że ​​wymienione tutaj rozwiązania mają zastosowanie do niemal każdej drukarki laserowej.

Co zrobić, jeśli drukarka HP wydaje brzęczący dźwięk?

1. Sprawdź poziom atramentu we wkładzie

Upewnij się, że we wkładach do drukarek jest więcej niż 25 procent atramentu, aby poradzić sobie z drukarką HP, która hałasuje

 1. Uruchom aplikację drukarki i wybierz Konserwacja.
 2. Kliknij kartę, która pozwala zobaczyć szacunkowy pozostały poziom atramentu. Może to być osobna karta lub jedna z części Konserwacja.
 3. Sprawdź, czy poziom tuszu jest mniejszy niż 20 procent.
 4. Ogólnie według HP wkłady nadają się do 75 procent.
 5. Hałas powstaje, gdy poziom atramentu spadnie poniżej 25 procent. W takim przypadku należy natychmiast wymienić nabój.
 6. Sprawdź, czy hałas został wyeliminowany.

2. Zainstaluj ponownie naboje

Wyjmij, a następnie ponownie podłącz pojemniki z tuszem, aby naprawić drukarkę HP brzęczącą

 1. Wyjmij wszystkie naboje i włóż je ponownie.
 2. Upewnij się, że naboje mocno się zatrzasnęły.
 3. Sprawdź, czy problem nadal występuje.

Czy twoja drukarka ma RGB czy CMYK? Przekonaj się dzięki tej prostej sztuczce!

3. Sprawdź moc znamionową

Upewnij się, że podłączasz drukarkę bezpośrednio do ściennego gniazdka elektrycznego, aby zaradzić drukarce HP powodującej brzęczenie

 1. Upewnij się, że podłączasz drukarkę bezpośrednio do sieci, a nie do UPS, listwy zasilającej itp.
 2. Ponadto drukarki mają określone moce znamionowe. Upewnij się, że dopasowujesz napięcie znamionowe, aby działało ono optymalnie.
 3. Zrobisz również dobrze, aby wyłączyć drukarkę, odłączyć kable zasilające i podłączyć ją ponownie, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

4. Usuń zablokowany papier lub inne zanieczyszczenia

Papier utknięty w środku może powodować brzęczenie drukarki HP. Sprawdź i usuń je, jeśli takie istnieją.

 1. Wyłącz drukarkę.
 2. Delikatnie wyjmij tacę papieru (jeśli jest odłączalna) lub wyjmij arkusze papieru.
 3. Sprawdź, czy papier nie utknął w środku. Jeśli tak, usuń papier. W razie potrzeby można przechylić drukarkę.
 4. Sprawdź także, czy w środku nie ma żadnych zanieczyszczeń lub ciał obcych. Jeśli tak, usuń je.
 5. Może być również konieczne otwarcie drzwiczek czyszczenia pod drukarką, aby sprawdzić, czy nie ma zakleszczonego papieru.
 6. Po zakończeniu ponownie przymocuj panel.
 7. Podobnie otwórz drzwiczki dostępu do pojemników z tuszem, aby sprawdzić, czy nie ma w nich ciał obcych, które mogłyby dostać się do przestrzeni i utrudniają normalne funkcjonowanie.
 8. Ponownie przymocuj panel po wyczyszczeniu sekcji.

5. Upewnij się, że ścieżka karetki jest wolna od przeszkód

Drukarka HP wydaje brzęczący dźwięk? Upewnij się, że ścieżka karetki jest wolna od bałaganu i może poruszać się bez przeszkód.

 1. W tym celu musisz włączyć drukarkę.
 2. Gdy drukarka jest nadal włączona, odłącz kabel zasilający z tyłu drukarki. Bardzo ważne jest odłączenie źródła zasilania od drukarki, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
 3. Sprawdź, czy nie zaciął się papier lub inne ciała obce, które ograniczają swobodny ruch karetki.
 4. Porusz również karetką ręcznie, aby później zapewnić swobodny ruch.
 5. Na przykład, jeśli karetka utknęła po prawej stronie, przesuń ją po lewej i odwrotnie.
 6. Jeśli karetka utknęła na środku, przesuń ją w prawo.
 7. Sprawdź, czy wózek można swobodnie przesuwać.
 8. Podłącz ponownie drukarkę i wydrukuj stronę testową.

To prawie wszystko, co robisz, jeśli drukarka HP wydaje brzęczący dźwięk. Jeśli jednak dźwięk nadal występuje, skontaktuj się z obsługą.

Link do głównej publikacji