Poprawka: irytujący błąd aplikacji OHUb.exe w systemie Windows 10

Podobnie jak w przypadku każdego innego systemu operacyjnego, czasami występują błędy i pewne problemy. Mówiąc o tym, niektórzy użytkownicy systemu Windows 10 zgłosili błąd aplikacji dla OHUb.exe, więc sprawdźmy, czy możemy rozwiązać ten problem dzisiaj.

Użytkownicy zgłaszają błąd aplikacji dla OHUb.exe za każdym razem, gdy uruchamiają system Windows 10, a po pewnym czasie może to być dość irytujące. O ile nam wiadomo, ten problem dotyczy pakietu Microsoft Office lub jednego z jego składników, więc sprawdźmy, czy możemy go naprawić.

Jak naprawić błąd aplikacji dla OHUb.exe w systemie Windows 10

Rozwiązanie 1 — Zainstaluj ponownie pakiet Office

Użytkownicy, którzy otrzymali komunikat o błędzie aplikacji dla OHUb.exe, zgłaszają, że odinstalowanie ich wersji pakietu Office rozwiązało problem, więc jeśli masz ten problem, możesz spróbować. Niestety nie działa to dla wszystkich użytkowników, ale warto spróbować. Jeśli ponowna instalacja pakietu Office nie działa, upewnij się, że wypróbowałeś nasze następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 2 — Odinstaluj aplikację pakietu Office

Jeśli odinstalowanie pakietu Office nie pomoże, problem nie polega na złej instalacji pakietu Office, jak większość użytkowników by przypuszczała — to coś innego. Użytkownicy stwierdzili, że główną przyczyną błędu aplikacji dla OHUb.exe jest aplikacja Get Office dostarczana z systemem Windows 10. Ta aplikacja znajduje się w menu Start i aby rozwiązać ten problem, wystarczy ją odinstalować. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z tymi prostymi instrukcjami:

  • Otwórz menu Start i zlokalizuj aplikację Office.
  • Kliknij aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu opcję Odinstaluj.
  • Następnie uruchom ponownie komputer i błąd aplikacji dla OHUb.exe powinien zostać rozwiązany.

Błąd aplikacji dla OHUb.exe może być irytujący, ale jak widać, nie jest to zbyt trudne do naprawienia. Jeśli masz ten błąd, odinstalowanie oprogramowania pakietu Office nie będzie konieczne, zamiast tego możesz po prostu odinstalować aplikację Get Office. W każdym razie mamy nadzieję, że te rozwiązania były dla Ciebie pomocne.

Link do głównej publikacji