POPRAWKA: Brakuje CD ROM w Windows 10, 8.1

Jak mogę rozwiązać problemy z napędem CD ROM?

 1. Napraw brakujący napęd CD-ROM za pomocą wiersza polecenia
 2. Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami
 3. Odinstaluj sterowniki CD / DVD ROM
 4. einstaluj kontrolery IDE ATA / ATAPI

Po aktualizacji z Windows XP lub Windows 7 do Windows 8.1 lub Windows 10 możesz napotkać pewne trudności dotyczące napędu CD ROM. Zwykle w tym przypadku dysk CD ROM nie jest uszkodzony, ale system operacyjny Windows 10 i Windows 8.1 go nie wykrywa.
jak wykryć cd rom w Windows 8
Jeśli w Eksploratorze brakuje napędu CD-ROM, próba włożenia dysku CD nie rozpozna. W takim przypadku musisz sprawdzić, czy możesz wykryć napęd CD ROM z systemu BIOS komputera. Jeśli możesz, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej lub szczegółowym wyjaśnieniem, jak rozwiązać problemy z dyskami CD ROM w systemach operacyjnych Windows 10 i Windows 8.1.

Jak naprawić problemy z napędem CD ROM w Windows 10, 8.1

1. Napraw brakujący napęd CD-ROM za pomocą wiersza polecenia

 1. Przesuń kursor myszy do lewego rogu ekranu.
 2. Kliknij (prawym przyciskiem myszy) w menu Start.
 3. Będziemy musieli uruchomić „Wiersz polecenia jako administrator”.
 4. Wpisz w menu Start „cmd”, a następnie naciśnij i przytrzymaj przyciski „Ctrl”, „Shift” i „Enter” (spowoduje to uruchomienie wiersza polecenia jako administrator).
 5. W oknie wiersza polecenia wpisz następujące polecenie: reg.exe dodaj „HKLMSystemCurrentControlSetServicesatapiController0” / f / v EnumDevice1 / t REG_DWORD / d 0x00000001
 6. Po wpisaniu polecenia dokładnie tak, jak pokazano powyżej, naciśnij „Enter” na klawiaturze.
 7. Uruchom ponownie komputer z systemem Windows 10, 8.1.
 8. Wróć do Eksploratora i sprawdź, czy dysk CD-ROM wyświetla się poprawnie.
 • 2. Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Window” i przycisk „R”.
  2. Wpisz w wyskakującym oknie „Panel sterowania”
  3. Teraz w polu wyszukiwania w „Panelu sterowania” wpisz „Rozwiązywanie problemów”
  4. Kliknij (lewy przycisk myszy) „Sprzęt i dźwięk” w oknie narzędzia do rozwiązywania problemów.
  5. Kliknij (lewy przycisk myszy) na „Sprzęt i urządzenia”.panel sterowania narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami
  6. Niech Windows 10, 8.1 zakończy sprawdzanie.
  7. Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy stacja CD-ROM pokazuje się w Eksploratorze.

  W systemie Windows 10 możesz uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami na stronie Ustawienia, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej.

  Narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami

  3. Odinstaluj sterowniki CD / DVD ROM

  1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski „Windows” i „R”.
  2. Wpisz w oknie, które pokazuje „devmgmt.msc”
  3. Przejdź do sterowników CD / DVD ROM po lewej i rozwiń go
  4. Kliknij (lewym przyciskiem myszy) sterowniki.
  5. Kliknij (lewy przycisk myszy) na „Właściwości”
  6. Kliknij (lewy przycisk myszy) zakładkę „Odinstaluj”odinstaluj sterownik CD ROM
  7. Kliknij (lewy przycisk myszy) na „OK”
  8. Pobierz ze strony internetowej producenta sterownik do swojej płyty CD ROM.
  9. Po pobraniu sterownika kliknij (prawym przyciskiem myszy) plik wykonywalny tego sterownika.
  10. Kliknij (lewy przycisk myszy) „Właściwości” i przejdź do zakładki „Kompatybilność”
  11. Kliknij pole wyboru obok „Uruchom ten program w trybie zgodności” i wybierz Windows 7.
  12. Kliknij (lewy przycisk myszy) na „OK”, a następnie spróbuj zainstalować ten program, ale uruchamiając go za pomocą opcji „Uruchom jako administrator”.
  • 4. Ponownie zainstaluj kontrolery IDE ATA / ATAPI

   Jeśli problem nadal występuje, spróbuj odinstalować sterowniki ATA / ATAPI. Następnie zainstaluj je ponownie i sprawdź, czy to obejście rozwiązało problem.

   1. Przejdź do napędów DVD / CD-ROM i napędu kontrolera IDE ATA / ATAPI w Menedżerze urządzeń
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy dysk wymieniony w obszarze Kontrolery IDE ATA / ATAPI> wybierz Odinstalujodinstaluj sterownik kontrolera ATA ATAPI
   3. Przejdź do Działania> Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu
   4. Uruchom ponownie komputer, aby ponownie zainstalować sterowniki ATA / ATAPI.

   Oto kilka opcji, których możesz użyć, aby naprawić problemy z wykrywaniem dysku CD ROM. Jeśli masz jakieś pytania na ten temat, daj nam znać w komentarzach poniżej. Które z powyższych rozwiązań pomaga rozwiązać problem?

Link do głównej publikacji