2 najlepsze automatyczne oprogramowanie do wnioskowania dla uproszczonej logiki

Zautomatyzowane wnioskowanie to nowa koncepcja, która wciąż znajduje się w fazie początkowej. Jest to dziedzina informatyki i logiki matematycznej poświęcona interpretacji różnych aspektów rozumowania. Więc w jaki sposób pomaga oprogramowanie do automatycznego wnioskowania?

Zautomatyzowane wnioskowanie służy do opracowywania programów komputerowych, które umożliwiają maszynom automatyczne rozumowanie całkowicie lub prawie całkowicie. Bez względu na to, że jest rozważana jako alternatywna dziedzina sztucznej inteligencji, jest ona związana zarówno z filozofią, jak i teoretyczną informatyką.

Zautomatyzowane dowodzenie twierdzeń i zautomatyzowane sprawdzanie dowodu to głównie rozwinięte podpole zautomatyzowanego wnioskowania. Chociaż automatyczne dowodzenie twierdzeń jest mniej zautomatyzowane, jednak jest bardziej wydajnym podobszarem interaktywnego dowodzenia twierdzeń. Niepewne i niemonotoniczne rozumowanie należą do innych tematów w tej dziedzinie.

Argumentacja stanowi istotną część pola niepewności, które obejmuje dodatkowe ograniczenie minimalności i spójności. Ograniczenia te są wdrażane jako uzupełnienie bardziej regularnej automatycznej dedukcji, na przykład metoda OSCAR Johna Pollocka.

Wnioskowanie bayesowskie, logika rozmyta, logika tradycyjna, rachunek różniczkowy itp. To niektóre z narzędzi i metod automatycznego rozumowania.

Historia automatycznego wnioskowania

Przed opracowaniem sztucznej inteligencji logika formalna była ważnym czynnikiem w dziedzinie automatycznego rozumowania. W rzeczywistości logika formalna doprowadziła do rozwoju sztucznej inteligencji. Świadectwo, w którym całe logiczne rozumowanie zostało ocenione za pomocą podstawowych aksjomatów matematyki, nazywa się formalnym dowodem.

Tutaj, chociaż wszystkie logiczne argumenty są przedstawione bez wyjątku, nie ma też żadnego zarzutu wobec instynktu. Dzieje się tak pomimo faktu, że proces tłumaczenia z instynktu na logikę jest normalny. Dowodzi to, że regularny dowód nie reaguje zbyt szybko i jest mniej podatny na błędy logiczne.

 • Narodziny zautomatyzowanego wnioskowania

  Niektórzy uważają, że automatyczne rozumowanie wywodzi się ze słynnej konwencji Cornell Summer w 1957 r. Inni uważają, że wywodzi się albo w 1955 r. Za pośrednictwem programu Logic Theoreist z Newell.

  Zastosowanie automatycznego rozumowania

  Zautomatyzowane odliczenie zostało wykorzystane przede wszystkim do przygotowania automatycznych dowodów twierdzeń. Jednak dowody twierdzeń zwykle działają jako asystenci dowodu, ponieważ wymagają pewnych ludzkich wskazówek, aby były skuteczne. fa

  lub instancja, Logic Theorist wprowadził metody w celu udowodnienia twierdzenia. Uczyniło to, generując świadectwo dla jednego z twierdzeń z Principia Mathematica, które było bardziej skuteczne. Wymagał mniejszej liczby kroków niż dowód dostarczony przez Whitehead i Russella.

  Zautomatyzowane oprogramowanie stopniowo przejmuje kontrolę, a zautomatyzowane oprogramowanie do wnioskowania pomaga rozwiązać rosnącą liczbę problemów w logice formalnej. Pomaga również rozwiązywać matematykę i informatykę, programowanie logiki, weryfikację oprogramowania i sprzętu oraz wiele innych.

  Porozmawiajmy więc o obiecujących automatycznych narzędziach dedukcyjnych, które pomagają w analizie algorytmów i rozwiązywaniu problemów związanych z logiką.

  2 automatyczne oprogramowanie do wnioskowania do wypróbowania już dziś

  1

  Bandera

  Oprogramowanie do automatycznego odliczania

  Projekt Bandera ma na celu usunięcie jednej z istotnych przeszkód w praktycznej weryfikacji oprogramowania w stanie skończonym. SMV i SPIN to narzędzia, które na wejściu wyświetlają obraz struktury przejścia w stan skończony.

  Wypełnia lukę semantyczną między systemem oprogramowania w stanie nieskończoności wyrażonym jako kod źródłowy. Języki wypełniania narzędzi wymagają wdrożenia dopracowanych metod badania programu, abstrakcji i transformacji.

  To zautomatyzowane oprogramowanie ma na celu synchronizację obecnych metod przetwarzania języka programowania z nowo utworzonymi technikami. Techniki te oferują zautomatyzowaną obsługę usuwania bezpiecznych, małych prototypów o skończonym stanie, które są idealne do uwierzytelniania z kodu źródłowego Java.

  Zestaw narzędzi oferowanych przez oprogramowanie zapewnia otwartą strukturę, w której można dodawać różne jednostki dochodzeniowe i transformacyjne.

  2)

  MathSAT 5

  Oprogramowanie do automatycznego odliczaniaPotomek MathSAT 4, MathSAT 5 to efektywne zautomatyzowane oprogramowanie do wnioskowania, które działa jako solver dla SMT (Satisfiable Modulo Theories).

  Obsługuje rozszerzoną różnorodność teorii, które obejmują równość i niewyjaśnione funkcje, arytmetykę liniową itp., A także usługi, które obejmują usuwanie niespełnionych rdzeni, tworzenie dowodów i modeli itp.

  Wniosek

  Niezależnie od tego, czy pochodzisz z dziedziny inżynierii oprogramowania, czy z systemów oprogramowania do zarządzania jakością i bezpieczeństwem, automatyczne oprogramowanie do wnioskowania jest idealnym narzędziem do dekodowania stosowanej matematyki.

  Uprość więc swoje życie i logiczne procesy, wdrażając te programy już dziś.

Link do głównej publikacji