Wyłącz ostatnie sugestie wyszukiwania w systemie Windows 7/8

Eksplorator Windows wyświetla wyskakujące okienka z sugestiami podczas pisania przez użytkowników w polu wyszukiwania. Te sugestie są oparte na ich przeszłych wpisach w polu wyszukiwania. Ale jeśli chcesz, możesz wyłączyć sugerowanie ostatnich zapytań dla pola wyszukiwania i uniemożliwić zapisywanie wpisów w polu wyszukiwania w rejestrze do wykorzystania w przyszłości.

Wyłącz wyświetlanie ostatnich pozycji wyszukiwania w Eksploratorze Windows

Aby to zrobić, wpisz gpedit.msc w Rozpocznij wyszukiwanie i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć Edytor zasad grupy.

gpedit.msc

Z lewego panelu przejdź do następującego katalogu:

Konfiguracja użytkownika> Szablony administracyjne> Składniki systemu Windows> Eksplorator Windows

Teraz w głównym oknie kliknij prawym przyciskiem myszy Wyłącz wyświetlanie ostatnich pozycji wyszukiwania w Eksploratorze Windows i wybierz Edytuj.

Wybierz opcję Włączone i kliknij przycisk OK.

Link do głównej publikacji