Poprawka: Windows 10 nie pozostanie podłączony do Wireless N, ale Wireless G działa

Czy system operacyjny Windows 10 nie może połączyć się z siecią bezprzewodową? Mówiąc ściślej, łączy się z bezprzewodowymi sieciami g, ale po kilku sekundach będzie się rozłączał, jeśli połączysz się z bezprzewodową siecią nw systemie Windows 10. Cóż, mogę powiedzieć, że masz szczęście, jeśli dokładnie wykonasz opisane czynności poniżej będziesz mógł naprawić system operacyjny Windows 10 i normalnie połączyć się z bezprzewodową siecią n.
Fix wygrał't stay connected to wireless n but will in wireless g (Windows 10)
Zwykle, gdy system Windows 10 rozłącza cię z siecią bezprzewodową, wyświetla również komunikat wyskakujący, w którym należy zapisać informacje o sieci. Może to być bardzo irytujące bardzo szybko, dlatego najpierw spróbujemy rozwiązać niektóre problemy z połączeniami, a jeśli to się nie powiedzie, spróbujemy również zainstalować sterownik karty sieciowej ręcznie wybierając poprzedni system operacyjny, o którym wiesz, że sterownik działał dobrze.

Jak naprawić bezprzewodowe połączenie sieciowe g w systemie Windows 10?

Aby rozwiązać ten problem na urządzeniu z systemem Windows 10, musisz wykonać następujące czynności:

 1. Rozwiązywanie problemów z połączeniami internetowymi
 2. Rozwiąż problemy z kartą sieciową
 3. Ponownie zainstaluj sterownik karty
 4. Tymczasowo wyłącz swój program antywirusowy
 5. Odinstaluj sterownik z Menedżera urządzeń i zainstaluj go ponownie
 6. Użyj dowódcy
 7. Napraw ogólne problemy z adapterem bezprzewodowym

1. Rozwiązywanie problemów z połączeniami internetowymi

 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij przycisk Start znajdujący się w lewej dolnej części okna.
 2. Kliknij lewym przyciskiem lub dotknij prezentowanej funkcji wyszukiwania.
 3. W oknie dialogowym wyszukiwania napisz: „Rozwiązywanie problemów” bez cudzysłowów.
 4. Naciśnij przycisk Enter na klawiaturze.
 5. Po zakończeniu wyszukiwania kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij ikony „Rozwiązywanie problemów”.
 6. W tym oknie musisz kliknąć lewym przyciskiem myszy lub dotknąć funkcji „Wyświetl wszystko” w lewym górnym rogu ekranu.
 7. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Połączenia internetowe” dostępnej w tym menu.
 8. Teraz kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij przycisku „Zaawansowane”.
 9. Teraz wybierz funkcję „Uruchom jako administrator”.
  Uwaga: Jeśli pojawi się monit okna kontrolnego konta użytkownika, musisz kliknąć lewym przyciskiem myszy lub nacisnąć przycisk „Tak”, aby kontynuować.
 10. Odtąd wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy lub nacisnąć przycisk „Dalej” i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć procedurę rozwiązywania problemów.
 11. Po zakończeniu kroków rozwiązywania problemów uruchom ponownie urządzenie z systemem Windows 10.
 12. Po uruchomieniu urządzenia spróbuj połączyć się z bezprzewodową siecią n i sprawdź, czy nadal występuje ten sam problem z rozłączaniem.

2. Rozwiąż problemy z kartą sieciową

 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij przycisk „Start” w systemie Windows 10.
 2. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji wyszukiwania w menu Start.
 3. W oknie dialogowym wyszukiwania napisz: „Rozwiązywanie problemów” bez cudzysłowów.
 4. Naciśnij przycisk Enter na klawiaturze.
 5. Teraz kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij ikony Rozwiązywanie problemów.
 6. W lewym górnym rogu okna kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Wyświetl wszystko”.
 7. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Karta sieciowa”.
 8. W oknie karty sieciowej kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Zaawansowane”.
 9. Teraz kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Uruchom jako administrator”.
  Uwaga: Jeśli pojawi się monit okna kontrolnego konta użytkownika, kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij przycisku Tak, aby kontynuować.
 10. Ponownie, jak w powyższej metodzie, kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij przycisk „Dalej” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces.
 11. Uruchom ponownie system operacyjny Windows 10 i po uruchomieniu urządzenia sprawdź ponownie połączenie bezprzewodowe n z siecią.

3. Zainstaluj ponownie sterownik karty

 1. Wejdź na stronę producenta i stamtąd pobierz najnowszy sterownik karty bezprzewodowej zgodny z Windows 10.
 2. Po pomyślnym pobraniu pliku przejdź do katalogu, w którym został zapisany.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub przytrzymaj wciśnięty plik wykonywalny sterownika.
 4. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Właściwości” w wyświetlonym podmenu.
 5. Teraz w oknie Właściwości kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij zakładki „Kompatybilność” znajdującej się w górnej części okna.
 6. Zaznacz pole obok funkcji „Uruchom ten program w trybie zgodności”.
 7. Teraz kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij menu rozwijanego obok „Uruchom ten program w trybie zgodności”.
 8. Z menu rozwijanego wybierz system operacyjny Windows 7.
 9. Musisz teraz kliknąć lewym przyciskiem myszy lub nacisnąć przycisk „OK”, aby zapisać zmiany.
 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub ponownie naciśnij i przytrzymaj plik wykonywalny sterownika.
 11. Z menu rozwijanego kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Uruchom jako administrator”.
  Uwaga: Jeśli pojawi się monit okna kontrolnego konta użytkownika, musisz kliknąć lewym przyciskiem myszy lub nacisnąć przycisk Tak, aby kontynuować.
 12. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację sterownika.
 13. Po pomyślnym zainstalowaniu sterownika uruchom ponownie system operacyjny Windows 10.
 14. Po uruchomieniu urządzenia sprawdź ponownie, aby sprawdzić, czy możesz poprawnie połączyć się z bezprzewodową siecią n.

4. Tymczasowo wyłącz swój program antywirusowy

 1. Jeśli masz zainstalowany program antywirusowy, musisz go wyłączyć na czas trwania tego kroku.
 2. Jeśli w prawym dolnym rogu ekranu obok zegara znajduje się ikona antywirusa, kliknij prawym przyciskiem myszy lub przytrzymaj ją.
 3. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij opcji „Wyłącz” w podmenu.
 4. Spróbuj ponownie połączyć się z bezprzewodową siecią n systemu Windows 10, aby sprawdzić, czy działa.

5. Odinstaluj sterownik z Menedżera urządzeń i zainstaluj go ponownie

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Windows logo” i przycisk „R”.
 2. W oknie dialogowym uruchamiania napisz: „devmgmt.msc” bez cudzysłowów.
 3. Naciśnij przycisk Enter na klawiaturze.
  Uwaga: jeśli pojawi się monit okna kontrolnego konta użytkownika, kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij przycisku „Tak”, aby kontynuować.
 4. Teraz okno „Device Manager” powinno być przed tobą.
 5. Na panelu po lewej stronie wyszukaj używaną „kartę sieciową”.
 6. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy lub przytrzymaj przycisk na sterowniku i wybierz funkcję „Odinstaluj”.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces odinstalowywania.
 8. Teraz zainstaluj ponownie sterownik, tak jak w trzeciej metodzie powyżej.

6. Użyj Commander

 1. Kliknij lewym przyciskiem lub naciśnij ponownie przycisk Start.
 2. W oknie dialogowym wyszukiwania wpisz: „cmd” bez cudzysłowów.
 3. Naciśnij przycisk Enter na klawiaturze.
 4. Po zakończeniu wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy lub przytrzymaj ikonę „cmd”.
 5. W wyświetlonym podmenu kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Uruchom jako administrator”.
 6. W oknie wiersza polecenia wpisz:netsh interface tcp set global rss = disabled» bez cudzysłowów.
 7. Naciśnij przycisk Enter na klawiaturze.
 8. Teraz pisz: «netsh interface tcp set global autotuninglevel = wyłączony» bez cudzysłowów.
 9. Naciśnij przycisk Enter na klawiaturze.
 10. Następnie musisz napisać:netsh int ip ustaw globalne zadanieoffload = wyłączone» bez cudzysłowów.
 11. Naciśnij przycisk Enter na klawiaturze.
 12. Zamknij okno wiersza polecenia i spróbuj ponownie połączyć się z siecią bezprzewodową.

7. Napraw ogólne problemy z adapterem bezprzewodowym

Komputer może po prostu mieć problemy z powodu punktu dostępu lub karty sieci bezprzewodowej. W takim przypadku będziesz musiał wykonać więcej kontroli, na przykład sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone, zaktualizować sterowniki bezprzewodowe, zresetować router i zmienić hasło. Możesz także spróbować rozwiązać problemy z bezprzewodowym adapterem Belkin, korzystając z naszego przewodnika.

I oto proszę, masz kilka metod, które rozwiążą twoje połączenie bezprzewodowe w Windows 10, ale jeśli napotkasz więcej problemów lub masz inne pytania związane z tym artykułem, nie wahaj się napisać do nas w sekcji komentarzy strony znajdującej się poniżej, a ja pomożemy ci jak najszybciej.

CZYTAJ TAKŻE: Pobierz sterownik Mediatek (Ralink) Wireless Lan Adapter na Windows 10

Link do głównej publikacji