Napraw błąd HIDCLASS.sys nie powiódł się błąd niebieskiego ekranu w systemie Windows 10

HIDCLASS.SYS to plik sterownika pliku systemu operacyjnego Windows. HID oznacza Human Interface Device, co przekłada się na klawiatury, myszy i inne urządzenia wejściowe. Ten krytyczny plik sterownika systemu odpowiada za podłączenie różnych urządzeń w całym systemie. Obejmuje to funkcje, w których edytor tekstu może uzyskać dostęp do drukarki w celu wydrukowania dokumentów. Należy do kategorii sterowników urządzeń w trybie jądra. Jeśli ten sterownik zawiedzie, powoduje błąd zatrzymania.

Niebieski ekran dla hidclass.sys

Mogą występować następujące błędy BSOD związane z tym plikiem,

 • WYJĄTKOWO WYJĄTKOWEGO KMODE.
 • WYJĄTEK USŁUGI SYSTEMOWEJ.
 • AWARIA STANU MOCY KIEROWCY
 • USTERKA STRONY W OBSZARZE NIEPAGANYM.
 • WYJĄTKOWY NINIEJSZY GWINT SYSTEMOWY
 • WERYFIKATOR KIEROWCY NARUSZENIE IOMANAGERA.
 • IRQL NIE MNIE RÓWNY.

Rozwiązania tego problemu są dość proste i proste. Teraz wreszcie sprawdźmy, jak rozwiązać ten problem.

Błąd niebieskiego ekranu dla HIDCLASS.sys

W celu naprawy błędów BSOD związanych z plikiem hidclass.sys w systemie Windows 10 zostaną przeprowadzone następujące potencjalne poprawki,

 1. Aktualizuj, przywracaj lub wyłącz sterowniki.
 2. Korzystanie z Kontrolera plików systemowych.
 3. Uruchom narzędzie ChkDsk.
 4. Sprawdź pamięć pod kątem błędów.

Jeśli zwykle tworzysz punkt przywracania systemu, możesz spróbować cofnąć wszelkie modyfikacje na komputerze, wykonując przywracanie systemu. Po drugie, zaleca się wykonywanie tych zadań wymienionych poniżej w trybie awaryjnym tylko z obsługą sieci.

1] Zaktualizuj, przywróć lub wyłącz różne sterowniki

Niekompatybilność między systemem operacyjnym a sterownikiem może również powodować takie problemy. Możesz więc spróbować zaktualizować lub przywrócić dowolny ze sprzecznych sterowników. Powinno to obejmować sterowniki w sekcjach Klawiatura, Mysz, USB i Sterowniki HID.

2] Uruchom Kontroler plików systemowych

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i kliknij Wiersz polecenia (administrator), wpisz następujące polecenie, aby uruchomić Kontroler plików systemowych, a następnie naciśnij klawisz Enter.

sfc / scannow

Uruchom ponownie system po zakończeniu skanowania.

Możesz także użyć naszego darmowego oprogramowania FixWin, aby uruchomić narzędzie Kontroler plików systemowych jednym kliknięciem.

To naprawi wszystkie złe lub uszkodzone zbiory plików systemowych, podczas gdy następny krok pomoże ci użyć narzędzia sprawdzania dysku do wykrycia i naprawy wszelkich uszkodzonych sektorów na dysku fizycznie i logicznie.

3] Uruchom narzędzie ChkDsk

Aby uruchomić ChkDsk, otwórz Ten komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy partycję systemu operacyjnego dla Windows.

Kliknij Właściwości. Teraz przejdź do karty oznaczonej jako Przybory.

W sekcji dla Sprawdzanie błędów, Kliknij Czek.

Pojawi się nowe mini okno. Kliknij Skanuj dysk.

Pozwól mu przeskanować partycję dysku, a następnie ponownie uruchom komputer, aby zmiany odniosły skutek.

4] Sprawdź pamięć pod kątem błędów

Teraz, aby rozwiązać wszelkie problemy z pamięcią RAM, wykonaj następujące kroki.

Uruchom kontrolę pamięci na swoim komputerze. Zacznij od naciśnięcia kombinacji klawiszy WINKEY + R, aby uruchomić narzędzie Uruchom. Następnie wpisz mdsched.exe, a następnie naciśnij Enter. Uruchomi narzędzie diagnostyczne pamięci systemu Windows i udostępni dwie opcje —

 1. Uruchom ponownie teraz i sprawdź problemy (zalecane)
 2. Sprawdź problemy przy następnym uruchomieniu komputera

Teraz, zgodnie z wybraną opcją, komputer uruchomi się ponownie i sprawdzi problemy z pamięcią. Jeśli pojawią się jakieś problemy, naprawi to automatycznie, jeśli nie zostaną wykryte żadne problemy, prawdopodobnie nie jest to przyczyną problemu.

Mam nadzieję, że coś tu pomoże.

Link do głównej publikacji