Jak zresetować WEI lub Windows Experience Index

The Windows Experience Index mierzy możliwości konfiguracji sprzętu i oprogramowania komputera i wyraża ten pomiar jako liczbę nazywaną wynikiem podstawowym.

W systemie Windows 7 liczba ta wynosi od 1,0 do 7,9.

Wyższy wynik podstawowy ogólnie oznacza, że ​​komputer będzie działał lepiej i szybciej niż komputer z niższym wynikiem podstawowym, szczególnie podczas wykonywania bardziej zaawansowanych zadań wymagających dużej ilości zasobów.

Aby uzyskać dostęp do WEI, otwórz Panel sterowania> Wszystkie elementy Panelu sterowania> Informacje o wydajności i narzędzia. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie informacje, a także uruchomić narzędzie WEI.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zaktualizować Windows Experience Index, zobacz to.

Plik dziennika WEI znajduje się w: C: \ Windows \ Performance \ WinSAT \ winsat.log. Może to pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z WEI.

Jeśli chcesz zresetować WEI, przejdź do następującego folderu:

C: \ Windows \ Performance \ WinSat \ DataStore

W folderze DataStore wybierz wszystkie .xml akta Usuń ich.

Teraz możesz ponownie uruchomić ocenę WEI.

Pamiętaj, że ocena WEI nie zostanie uruchomiona, jeśli komputer jest zasilany z baterii, nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, ma przestarzałe sterowniki ekranu lub nie obsługuje multimudii!

Link do głównej publikacji