Włącz wszystkie urządzenia rejestrujące i pokaż wyłączone urządzenia

W systemie Windows 10/8/7 rzadziej używane urządzenia, w tym WaveOutMix, MonoMix, StereoMix są domyślnie wyłączone. Jeśli sterownik dźwięku obsługuje tę funkcję, możesz ją włączyć. Ten post pokazuje, jak włączyć wszystkie urządzenia rejestrujące i sprawić, aby system Windows pokazywał nawet urządzenia wyłączone.

właściwości dźwiękowe

Ustaw system Windows jako Wyłączone

Aby system Windows wyświetlał wszystkie wyłączone urządzenia, musisz kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Głośniki w obszarze powiadomień i wybrać Urządzenia rejestrujące.

Następnie w oknie Właściwości dźwięku, które zostanie otwarte, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu, a zobaczysz dwie opcje:

  • Pokaż wyłączone urządzenia
  • Pokaż niepowiązane decyzje.

Wybierz opcję Pokaż wyłączone urządzenia.

Spowoduje to wyświetlenie wyłączonych urządzeń. Wybierz urządzenie nagrywające i kliknij Włącz.

Kliknij Zastosuj> OK.

Teraz włączysz nawet wyłączone urządzenia rejestrujące na komputerze z systemem Windows.

Link do głównej publikacji