Przeglądaj i uzyskuj łatwy dostęp do specjalnych folderów systemowych w systemie Windows

System operacyjny Windows ma kilka specjalnych folderów systemowych, które służą do przechowywania danych, ustawień aplikacji pliki, pliki internetowe, pliki tymczasowe itp. Nie są one tak łatwo dostępne, a niektóre z nich są również ukryte.

Zobacz specjalne foldery systemowe

SpecialFoldersView to darmowe narzędzie, które wyświetla listę wszystkich specjalnych folderów w systemie operacyjnym Windows i pozwala łatwo przeglądać i przeskakiwać do wybranego folderu, po prostu klikając dwukrotnie element folderu.

Niektóre z tych folderów obejmują te używane do przechowywania ustawień i plików aplikacji, krytyczne pliki systemowe, dane aplikacji, pliki internetowe, pamięć podręczną, pliki cookie, pliki tymczasowe, skróty do innych plików i tak dalej.

Możesz także zapisać listę wszystkich ścieżek folderów do pliku tekstowego, HTML lub XML.

Jest dostępny do pobrania w Nirsoft.

Link do głównej publikacji