Poprawka: Windows DVD Maker nie działa w systemie Windows 10, 8.1

Czasami może być denerwujące, gdy chcesz nagrać płytę CD lub DVD i przerywa to w połowie procesu. Istnieje kilka metod, które można wypróbować, aby naprawić nagrywarkę DVD z systemem Windows i zapobiec dalszym uszkodzeniom podczas próby nagrania dysku DVD lub CD. Wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności, aby rozwiązać problem.
Napraw nagrywarkę DVD z systemem Windows, awaria procesu nagrywania (Windows 8, Windows 8.1)
Aplikacja do nagrywania dysków DVD systemu Windows w systemie Windows 10, 8.1 może na pewnym etapie procesu przerywać, głównie dlatego, że masz uszkodzone sterowniki systemowe lub napęd DVD nie jest dostępny za pomocą przypisanej litery napędu z systemu Windows 8 lub Windows 8.1. Jeśli więc program Windows DVD Maker nie może utworzyć dysku DVD, oto jak rozwiązać problem.

Jak rozwiązać program Windows DVD Maker nie może nagrać dysku?

 1. Uruchom aplikację Fixit
 2. Nagraj DVD za pomocą Windows Media Player
 3. Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i dźwiękiem
 4. Ulepsz swój rejestr
 5. Zmień DWORD EnumDevice
 6. Użyj innego oprogramowania do nagrywania płyt DVD

1. Uruchom aplikację Fixit

 1. Kliknij lewym przyciskiem lub dotknij łącza zamieszczonego poniżej.
  • Pobierz tutaj aplikację Microsoft Fixit dla nagrywarki DVD z systemem Windows
 2. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij przycisku „Zapisz plik”, który otrzymasz po kliknięciu powyższego łącza.
 3. Po pobraniu aplikacji na urządzenie musisz otworzyć katalog, w którym ją zapisałeś.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub przytrzymaj wciśnięty plik wykonywalny, który pobrałeś.
 5. W wyświetlonym podmenu kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Uruchom jako administrator”.
 6. Jeśli pojawi się monit okna kontrolnego konta użytkownika, musisz kliknąć lewym przyciskiem myszy lub nacisnąć przycisk „Tak”, aby kontynuować.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację aplikacji do rozwiązywania problemów.
 8. Po pomyślnym uruchomieniu aplikacji ponownie uruchom system operacyjny Windows 8.1 lub Windows 8.
 9. Sprawdź ponownie, aby sprawdzić, czy udało się nagrać płytę DVD.

— ZWIĄZANE: Poprawka: DVD nie działa w systemie Windows 10 / 8.1

2. Nagraj DVD za pomocą Windows Media Player

W tej metodzie spróbujesz wypalić DVD za pomocą Windows Media Player.

 1. Przesuń kursor myszy w prawą górną stronę okna.
 2. W menu, które się pojawi, kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Szukaj”.
 3. W oknie dialogowym wyszukiwania napisz: „Windows Media Player” bez cudzysłowów.
 4. Kliknij lewym przyciskiem lub dotknij funkcji „Aplikacje”.
 5. Z menu Aplikacje trzeba kliknąć lewym przyciskiem myszy lub nacisnąć ikonę „Windows Media Player”.
 6. Teraz w prawym górnym rogu aplikacji Windows Media Player musisz kliknąć lewym przyciskiem myszy lub nacisnąć przycisk „Przełącz do biblioteki”.
 7. W oknie, które się pojawi, kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij zakładki „Nagraj” znajdującej się w górnej części okna.
 8. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij przycisk „Opcje nagrywania”.
 9. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Data CD lub DVD” lub dowolnej płyty DVD, którą chcesz zrobić.
 10. Teraz włóż czystą płytę DVD lub CD do nagrywarki DVD.
 11. Teraz wybierz literę napędu odpowiadającą nagrywarce DVD, w której umieszczono dysk DVD.
 12. Przeciągnij i upuść elementy, które chcesz nagrać, z panelu szczegółów do panelu listy, aby utworzyć listę nagrywania.
 13. Teraz po utworzeniu listy należy kliknąć lewym przyciskiem myszy lub nacisnąć przycisk „Rozpocznij nagrywanie”.
 14. Sprawdź, czy proces nagrywania działa w tej aplikacji.
 • 3. Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i dźwiękiem

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk logo „Windows” i przycisk „R”.
  2. Powinieneś mieć teraz przed sobą okno „Uruchom”.
  3. W oknie dialogowym uruchamiania napisz: „control” bez cudzysłowów.
  4. Naciśnij przycisk Enter na klawiaturze.
  5. Teraz w oknie Panelu sterowania powinieneś mieć pole wyszukiwania umieszczone w górnej części okna.
  6. W polu wyszukiwania wpisz: „narzędzie do rozwiązywania problemów” bez cudzysłowów.
  7. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij ikony „Rozwiązywanie problemów” po zakończeniu wyszukiwania.
  8. W temacie „Sprzęt i dźwięk” kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Konfiguruj urządzenie”.sprzętowe narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiemUwaga: może pojawić się monit o okno, w którym należy wpisać konto administratora i hasło.
  9. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces rozwiązywania problemów.

  4. Zmodyfikuj rejestr

  Uwaga: Przed wykonaniem poniższych kroków konieczne będzie wykonanie kopii zapasowej systemu lub przynajmniej ważnych dokumentów i plików, które mogą być później potrzebne.

  1. Uruchom ponownie system operacyjny Windows 10 lub Windows 8.1.
  2. Po uruchomieniu urządzenia zaloguj się przy użyciu konta administratora i hasła.
  3. Na ekranie Start naciśnij i przytrzymaj przycisk logo „Windows” oraz przycisk „R”.
  4. W oknie dialogowym uruchamiania napisz: „regedit” bez cudzysłowów.
  5. Naciśnij przycisk Enter na klawiaturze.
  6. Teraz masz przed sobą okno Edytora rejestru.
  7. Po lewej stronie kliknij dwukrotnie lub dotknij dwukrotnie folder „HKEY_LOCAL_MACHINE”.
  8. W folderze „HKEY_LOCAL_MACHINE” znajdź i otwórz folder „SYSTEM”.
  9. W folderze „SYSTEM” znajdź i otwórz folder „CurrentControlSet”.
  10. W folderze „CurrentControlSet” znajdź i otwórz folder „Control”.
  11. W folderze „Control” znajdź i otwórz folder „Class”.
  12. Teraz wyszukaj i otwórz folder „{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”.edytor rejestru bieżącego zestawu kontrolnego
  13. W prawym panelu kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij rejestru „UpperFilters”.
  14. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji Edytuj, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij opcji „Usuń”, aby usunąć rejestr „UpperFilters”.
  15. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij przycisku „Tak”, aby kontynuować usuwanie.
  16. Teraz kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij „LowerFilters” w prawym panelu bocznym i wykonaj te same kroki, co w przypadku „UpperFilters”, aby je usunąć.
  17. Zamknij okno Edytora rejestru.
  18. Uruchom ponownie system operacyjny Windows 8 lub Windows 8.1.
  19. Spróbuj ponownie nagrywarki DVD z systemem Windows, aby sprawdzić, czy tym razem proces działa normalnie.
  • 5. Zmień DWORD EnumDevice

   1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk logo „Windows” i przycisk „R”.
   2. W oknie dialogowym uruchamiania napisz: „regedit” bez cudzysłowów.
   3. Naciśnij przycisk Enter na klawiaturze.
   4. W oknie Edytora rejestru otwórz „HKEY_LOCAL_MACHINE” znajdujący się w prawym panelu bocznym.
   5. W folderze „HKEY_LOCAL_MACHINE” znajdź i otwórz folder „SYSTEM”.
   6. W folderze „SYSTEM” znajdź i otwórz folder „CurrentControlSet”.
   7. W folderze „CurrentControlSet” znajdź i otwórz folder „Usługi”.
   8. Teraz w folderze „Usługi” kliknij prawym przyciskiem myszy lub przytrzymaj wciśnięty folder „atapi”.
   9. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub przytrzymaj wciśnięty folder „atapi”, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Nowy”.
   10. W podmenu „Nowy” kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Klucz”.
   11. Jako nazwę napisz: „Controller0” bez cudzysłowów.
   12. Naciśnij przycisk Enter na klawiaturze.
   13. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub przytrzymaj i dotknij funkcji „Controller0”, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij opcji „Nowy”.
   14. W podmenu „Nowy” kliknij lewym przyciskiem myszy lub wybierz opcję „Wartość DWORD (32-bitowa)”.
   15. Jako nazwę DWORD napisz: „EnumDevice1” bez cudzysłowów.
   16. Naciśnij przycisk Enter na klawiaturze.
   17. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub przytrzymaj przycisk DWORD „EnumDevice1”.
   18. Z menu kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Modyfikuj”.
   19. Obok funkcji Dane wartości napisz: „1” bez cudzysłowów.
   20. Kliknij lewym przyciskiem lub naciśnij przycisk „OK”.
   21. Zamknij okno Edytora rejestru.
   22. Uruchom ponownie system operacyjny.
   23. Sprawdź ponownie, czy nagrywarka DVD z systemem Windows działa dla Ciebie.

   6. Użyj innej nagrywarki DVD

   Jeśli nic nie działało, spróbuj użyć innego oprogramowania do nagrywania dysków DVD. Oto niektóre z najlepszych narzędzi, które można pobrać na komputer z systemem Windows 10:

   • Ashampoo Burning Studio Bezpłatnie
   • Burnware
   • Styler DVD

   I masz kilka przydatnych kroków, jak naprawić nagrywarkę DVD z systemem Windows, jeśli zawiedzie ona w trakcie procesu nagrywania. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu, zawsze możesz napisać do nas w sekcji komentarzy na stronie poniżej, a my pomożemy Ci jak najszybciej.

Link do głównej publikacji