Poprawka: problem niezgodności klonu 18 w systemie Windows 10, Windows 8.1

Jak naprawić problemy ze zgodnością Maple 18 w Windows 10, 8.1?

 1. Uruchom Maple 18 w trybie zgodności
 2. Zainstaluj najnowszy Visual C ++
 3. Uruchom odświeżanie komputera
 4. Utwórz nowe konto użytkownika

Mimo że w przeszłości nasi użytkownicy systemu Windows 10 lub Windows 8.1 nie mieli szczególnych problemów z aplikacją Maple 18, wydaje się, że w przypadku Windows 10 lub Windows 8.1 występują pewne usterki. Uniemożliwiają one prawidłowe działanie aplikacji klon 18. Dowiesz się, czytając poniższe linie, jak naprawić aplikację Maple 18 i uruchomić ją ponownie w Windows 8.1 i Windows 10.
Napraw problem niezgodności klonu 18 w Windows 8.1 i Windows 10
Nawet jeśli aplikacja Maple 18 ma działać normalnie w systemie Windows 10 lub Windows 8.1, być może nie została ona poprawnie zainstalowana w pierwszej kolejności lub będzie wymagana zainstalowana funkcja Visual C ++. Niemniej jednak w ciągu kilku minut dowiesz się, co robić i skąd musisz zainstalować potrzebne aplikacje, aby uruchomić Maple 18 na urządzeniu z systemem Windows.

Napraw problemy z niezgodnością aplikacji Maple 18 w Windows 10, 8.1

1. Uruchom Maple 18 w trybie zgodności

 1. Wyloguj się z bieżącego użytkownika i zaloguj się za pomocą konta administratora.
 2. Będąc na koncie administratora przejdź do pliku wykonywalnego, jeśli aplikacja Maple 18.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub przytrzymaj ikonę, aby wyświetlić menu właściwości.
 4. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij opcji „Właściwości”, którą masz w tym menu.
 5. W oknie „Właściwości” kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij zakładki „Kompatybilność” znajdującej się w górnej części tego okna.
 6. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij pola wyboru obok „Uruchom ten program w trybie zgodności dla”.
 7. Z menu rozwijanego obok „Uruchom ten program w trybie zgodności dla” musisz wybrać system operacyjny „Windows 8.1” lub „Windows 10”.
 8. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij przycisk „Zastosuj” znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.
 9. Teraz zamknij wszystkie otwarte okna i kliknij prawym przyciskiem myszy lub dotknij pliku instalacyjnego aplikacji Maple 18.
 10. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub wybierz z menu wyświetlanego w funkcji „Uruchom jako administrator”.
 11. Teraz powinieneś być w stanie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i zainstalować aplikację Maple 18.

2. Zainstaluj najnowszy Visual C ++

 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij zamieszczonego poniżej linku, aby pobrać funkcję Visual C ++ dla systemu Windows 8.1 lub Windows 10
 2. Pobierz tutaj najnowszą wersję Visual C ++
 3. Teraz kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij przycisku „Pobierz” na powyższej stronie.
 4. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij przycisk „Zapisz”, aby pobrać pakiet instalacyjny na urządzenie z systemem Windows 8.1 lub Windows 10.
 5. Przejdź do katalogu, w którym zapisałeś plik instalacyjny, i kliknij go prawym przyciskiem myszy lub przytrzymaj.
 6. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Uruchom jako administrator”.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację programu Visual C ++.
 8. Uruchom ponownie system operacyjny Windows 8.1 lub Windows 10.
 9. Sprawdź i sprawdź, czy nadal występują problemy z uruchomieniem aplikacji Maple 18 na urządzeniu z systemem Windows 8.1 lub Windows 10.

Czytaj także: Jak naprawić błąd biblioteki wykonawczej Microsoft Visual C ++ r6025 w systemie Windows

3. Uruchom odświeżanie komputera

 1. Przesuń mysz do prawej górnej części ekranu.
 2. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Ustawienia” w menu, które się pojawi
 3. W oknie „Ustawienia” kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij funkcji „Zmień ustawienia komputera”.
 4. Teraz w oknie „Zmień ustawienia komputera” Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij opcji „Aktualizacja i odzyskiwanie”.
 5. Kliknij lewym przyciskiem lub dotknij opcji „Odzyskiwanie”.
 6. Znajdziesz tam temat o nazwie „Odśwież komputer bez wpływu na pliki” i przycisk „Rozpocznij”, który musisz wybrać.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć odświeżanie systemu urządzenia z systemem Windows 8.1 lub Windows 10.

4. Utwórz nowe konto użytkownika

Jeśli możesz zainstalować Maple 18 na komputerze z systemem Windows 10, 8.1, ale masz problemy podczas uruchamiania, może to być spowodowane uszkodzonym kontem użytkownika. W takim przypadku spróbuj utworzyć nowe konto użytkownika. Po utworzeniu spróbuj ponownie uruchomić oprogramowanie. Ostatecznym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z pomocą techniczną Maple i poproszenie ich o pomoc.

Jestem pewien, że nie było bardzo trudno zastosować powyższe metody i ponownie uruchomić aplikację Maple 18 w systemie Windows 8.1. Napisz do nas poniżej w sekcji komentarzy na stronie, jeśli potrzebujesz dalszej pomocy z aplikacją Maple 18 w systemie Windows 8.1 lub Windows 10.

CZYTAJ TAKŻE: Jak usunąć lub zapomnieć nieużywane nazwy sieciowe dla Wi-Fi w Windows 8.1 / 10

Zatwierdź

Link do głównej publikacji