Konwertuj PST programu Outlook na pliki PDF za pomocą Kernel dla programu Outlook do formatu PDF

Jeśli chcesz wydrukować zawartość danych w pliku PST, jedynym sposobem na to jest konwersja do formatu PDF. Oprócz tego istnieją różne inne sytuacje, które wymagają konwersji an Outlook PST pliki do plik PDF format pliku. PDF (Portable Document Format) jest w dużej mierze niezależny od oprogramowania, sprzętu lub systemu operacyjnego. Jako taki umożliwia niezawodną wymianę dokumentów. Z drugiej strony, PST jest rozszerzeniem podstawowego pliku danych używanego przez program Outlook do przechowywania wiadomości e-mail.

Konwertuj PST programu Outlook na pliki PDF za darmo

Jeśli korzystasz z programu Outlook, możesz mieć świadomość, że użytkownik nie może łatwo otworzyć lub wyświetlić pliku programu Outlook do formatu PDF i odwrotnie. Aby pokonać tę niedociągnięcie, potrzebujemy dobrego oprogramowania, które wykona dla nas zadanie łatwo i bezbłędnie. Jądro programu Outlook do formatu PDF osiąga pożądany efekt w ciągu zaledwie kilku kliknięć.

W przeciwieństwie do innych programów, jądro dla programu Outlook do formatu PDF jest całkowicie bezpłatne. Jest kompatybilny z Windows 10. Po zainstalowaniu narzędzie umożliwia konwersję plików PST programu Outlook lub wszystkich wiadomości e-mail do formatu PDF według folderów lub elementów. Rzućmy okiem na dwa scenariusze.

1] Wybrane foldery

Po prostu przejdź do żądanych folderów i wybierz je, zaznaczając zaznaczone pola wyboru.

Następnie kliknij przycisk „Konwertuj wybrane foldery”Na pasku narzędzi. Możesz też kliknąć opcję „Ctrl + F”, aby uzyskać ten sam wynik.

Konwertuj PST programu Outlook na pliki PDF za darmo

Na koniec wprowadź miejsce docelowe, aby zapisać przekonwertowane pliki. Wprowadź hasło. Ta funkcja jest opcjonalna.

2] Wybrane elementy

Otwórz folder, aby wyświetlić jego wiadomości e-mail. Następnie wybierz jeden lub więcej e-maili za pomocą klawisza „Ctrl” na klawiaturze.

Wybierz „Konwertuj wybrany element”Na pasku narzędzi. Możesz też użyć opcji „Ctrl + F”, aby uzyskać ten sam wynik.

Po zakończeniu określ ścieżkę do pliku, który chcesz zapisać, i wyjdź.

Aby umożliwić działanie tego programu, upewnij się, że program Outlook jest poprawnie zainstalowany i skonfigurowany. To oprogramowanie konwertuje również plik PST do formatu PDF jednym kliknięciem. To. Ponadto, ponieważ plik PST zawiera wszystkie elementy poczty, w tym wszystkie wiadomości e-mail, kontakty i inne elementy, oprogramowanie to konwerter tworzy pliki PDF z PST ze wszystkimi informacjami zawartymi w pliku PST.

Jak działa jądro dla programu Outlook do formatu PDF

Najpierw musisz wykonać następujące czynności, aby dodać plik PST

1] Dodanie pliku PST i skrzynki pocztowej

Kliknij przycisk Otwórz na pasku narzędzi lub w menu Plik. Akcja otworzy okno dialogowe Wybierz źródłowy plik PST.

Kliknij przycisk Przeglądaj w oknie dialogowym, aby zlokalizować plik PST.

Po zlokalizowaniu pliku kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Wybierz źródłowy plik PST, aby dodać plik PST.

Spowoduje to dodanie źródłowego pliku PST do konwersji. Wszystkie foldery plików PST zostaną wyświetlone w lewym panelu narzędzia.

2] Dodawanie skrzynki pocztowej za pomocą ekranu powitalnego

Kliknij przycisk Moja skrzynka pocztowa na pasku narzędzi lub w menu Plik. Otworzy się okno dialogowe Wybierz profil.

W polu zostaną wyświetlone wszystkie profile programu Outlook skonfigurowane w tym systemie.

Wybierz wymagany profil z okna dialogowego i naciśnij przycisk OK widoczny w oknie dialogowym Wybierz profil. Zauważysz, że program doda wybrany profil programu Outlook do konwersji do formatu PDF i wyświetli listę wszystkich folderów tego profilu w lewym panelu ekranu powitalnego.

Po dodaniu pliku PST lub profilu programu Outlook do aplikacji można wyświetlić podgląd ich zawartości.

Kliknij folder, którego zawartość chcesz wyświetlić podgląd w lewym okienku.

Następnie wybierz wiadomość e-mail z listy w prawym okienku.

3] Konwertuj PST i skrzynkę pocztową

Kliknij folder, którego e-maile chcesz przekonwertować.

Następnie wybierz wszystkie wiadomości e-mail, które chcesz przekonwertować. Użyj klawisza Ctrl do wielokrotnego wyboru.

Naciśnij przycisk „Konwertuj wybrane elementy” na pasku narzędzi i poczekaj kilka sekund.

W ten sposób możesz eksportować elementy skrzynki pocztowej do pliku PDF bezpośrednio z profilu programu Outlook, a także z lokalnie przechowywanych plików PST — więc jeśli chcesz bezpieczny i wolny od ryzyka proces konwersji plików .PST do plików PDF, skorzystaj z tego darmowego oprogramowania!

Posty, które mogą Cię zainteresować:

Konwertuj MOV na MP4 | Konwertuj BAT na EXE | Konwertuj pliki graficzne JPEG i PNG na PDF | Konwertuj VBS na EXE | Konwertuj PDF na PPT | Konwertuj PNG na JPG | Konwertuj plik .reg na .bat, .vbs, .au3 | Konwertuj PPT na MP4, WMV | Konwertuj obrazy na OCR | Konwertuj plik stron Mac na Word | Konwertuj plik Apple Numbers na Excel | Konwertuj dowolny plik na inny format pliku.

Link do głównej publikacji