Błąd Windows Update 0xC19001e2 w Windows 10

System Windows 10 nadal okresowo otrzymuje aktualizacje w celu uzyskania najnowszych poprawek zabezpieczeń i nowych funkcji. Jednak wiele osób próbujących instalować duże aktualizacje funkcji zgłasza napotkanie kodu błędu 0xC19001e2. Komunikatem tego błędu jest MOSETUP_E_PREINSTALL_SCRIPT_FAILED. Ten błąd występuje, gdy skrypt przedinstalacyjny nie wykonuje się lub zwraca błąd. Wielu użytkowników, którzy próbują zaktualizować system do nowszej wersji systemu Windows 10, zgłosiło ten błąd.

Błąd Windows Update 0xC19001e2

Błąd Windows Update 0xC19001e2

Jeśli podczas instalowania aktualizacji funkcji w systemie Windows 10 pojawi się błąd 0xC19001e2, wypróbuj następujące poprawki:

  1. Zresetuj składniki usługi Windows Update.
  2. Użyj pliku instalacyjnego aktualizacji offline.
  3. Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów z Windows Update.

1] Zresetuj składniki usługi Windows Update

Musisz usunąć zawartość folderu SoftwareDistribution zresetuj folder Catroot2, aby naprawić problemy. Zawierają tymczasowe pliki systemowe odpowiedzialne za stosowanie aktualizacji na komputerze. Obejmują one dane obsługujące aktualizacje systemu Windows, a także instalatory nowych składników.

2] Użyj pliku instalacyjnego aktualizacji offline

Jeśli wbudowane narzędzie Windows Update nie działa, możesz spróbować zainstalować je przy użyciu pliku instalacyjnego offline. Jeśli pojawi się ten błąd podczas instalowania niewielkiej aktualizacji zbiorczej, musisz ją pobrać z katalogu aktualizacji firmy Microsoft.

Jeśli pojawi się ten błąd podczas instalowania aktualizacji funkcji, pobierz plik ISO offline i zainstaluj go zgodnie z przeznaczeniem.

3] Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów z Windows Update

Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów z Windows Update lub internetowego narzędzia do rozwiązywania problemów Windows Update firmy Microsoft, aby automatycznie wykrywać i naprawiać wszelkie konflikty związane z aktualizacjami systemu Windows.

Mam nadzieję, że pomogło ci to naprawić ten błąd.

PS: Jeśli potrzebujesz więcej pomysłów, pomoże Ci ten post zatytułowany „Windows Update nie instaluje się”.

Link do głównej publikacji