Komunikat o błędzie systemu Windows 7 z dodatkiem SP1: Następujące aktualizacje mogą wymagać ponownej instalacji

Podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 pojawia się komunikat o błędzie: Następujące aktualizacje mogą wymagać ponownej instalacji.

Ten problem może wystąpić, jeśli na komputerze jest zainstalowana co najmniej jedna z następujących poprawek:

983534. Wydajność usługi serwera DNS stale spada w sytuacji dużego obciążenia w systemie Windows Server 2008 R2

979350. Klienci SharePoint Workspace 2010 lub Groove 2007, którzy są przydzieleni do Groove Server Relay w systemie Windows Server 2008 R2, mogą wystąpić niepowodzenie synchronizacji

2406705. Niektóre żądania we / wy do urządzenia pamięci masowej kończą się niepowodzeniem w systemie odpornym na uszkodzenia, w którym działa system Windows Server 2008 R2, gdy niespodziewane usunięcie jednej ścieżki do urządzenia pamięci masowej.

Poprawki wymienione w sekcji „Symptomy” nie są uwzględnione w dodatku SP1. Zainstalowanie dodatku SP1 oprócz tych poprawek spowoduje zastąpienie poprawki.

Aby temu zapobiec, instalator dodatku Service Pack wykrywa, czy te poprawki są zainstalowane na komputerze. Jeśli zainstalowano którąkolwiek z poprawek, instalator dodatku Service Pack blokuje instalację dodatku SP1.

Aby dowiedzieć się, jak rozwiązać ten problem, odwiedź KB2502370.

Link do głównej publikacji