Jak zmienić domyślny okres ważności hasła w systemie Windows 10

We wcześniejszych wersjach systemu Windows domyślny interwał powiadamiania użytkowników o wygaśnięciu hasła wynosił 14 dni przed wygaśnięciem. W systemie Windows 10/8/7 domyślne powiadomienie o wygaśnięciu hasła pojawia się na 5 dni przed datą wygaśnięcia hasła.

Jest to zgodne z projektem. Jeśli jednak chcesz zmienić okres wypowiedzenia hasła, możesz to zrobić w następujący sposób:

Zmień zasady wygaśnięcia hasła w systemie Windows 10

Korzystanie z edytora zasad grupy

Zmień zasady wygaśnięcia hasła w systemie Windows 10

Biegać gpedit.msc, aby otworzyć Edytor zasad grupy i przejść do następującego ustawienia:

Konfiguracja komputera> Ustawienia systemu Windows> Ustawienia zabezpieczeń> Zasady lokalne> Opcje bezpieczeństwa.

Podwójne kliknięcie Interaktywne logowanie Monituj użytkownika o zmianę hasła przed wygaśnięciem.

Wprowadź wymagane zmiany tutaj.

Korzystanie z Edytora rejestru

Biegać regedit i przejdź do następującego klucza:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon

Ustaw wartość PasswordExpiryWarning do żądanego okresu i wyjdź.

Mam nadzieję że to pomoże!

Aktualizacja: Windows 10 v1903 usuwa zasady wygasania haseł.

Link do głównej publikacji