Jak ustawić plik lub folder jako prywatny w systemie Windows 10/8/7

Windows 10/8/7 pozwala wybrać, komu udostępniać pliki i foldery. Jeśli nie chcesz udostępniać jednego ze swoich folderów i chcesz ustawić go jako prywatny lub jeśli chcesz udostępnić go tylko wybranym osobom, możesz to zrobić w następujący sposób:

Ustaw plik lub folder jako prywatny

Kliknij folder prawym przyciskiem myszy, wybierz Udostępnij a następnie wybierz Nikt. Aby wybrać wybierz osoby, wybierz opcję Określone osoby. Z okna Udostępnianie plików, które zostanie otwarte, możesz wybrać użytkowników.

Windows 7 zaoferuje opcję Grupa domowa, podczas gdy nie zobaczysz jej w Windows 8/10.

Po ustawieniu pliku lub folderu jako prywatnego pojawi się ikona nakładki na kłódkę.

Mam nadzieję, że to pomaga!

Link do głównej publikacji