Jak otworzyć lub uruchomić plik JAR w systemie Windows 10

Pliki JAR są jak pliki EXE, z wyjątkiem tego, że do działania wymagają środowiska Java. Wyobraź je sobie jako pliki EXE w systemie Windows, które możesz kliknąć dwukrotnie, aby uruchomić program. Po uruchomieniu plik EXE korzysta z obsługi systemu operacyjnego Windows. Podobnie, kiedy uruchamiasz pliki JAR, potrzebujesz pomocy Java Framework, aby otworzyć. Kiedy mówimy, że otwieramy plik JAR, nie otwieramy go jak plik archiwum, ale wykonujemy go. W tym poście podzielę się, jak otworzyć lub uruchomić plik JAR w systemie Windows 10.

uruchom plik JAR w systemie Windows 10

Podczas gdy narzędzia Archiver, takie jak 7-Zip, mogą wyodrębniać zawartość z plików JAR, ale robienie tego jest bezcelowe — musimy wykonywać pliki tak, jak uruchamiamy pliki EXE.

Jak uruchomić plik JAR w systemie Windows 10

Ponieważ pliki Java nie mogą same działać w systemie Windows, musisz zainstalować Java Framework lub tak zwana popularnie Java. To powiedziawszy, pliki Java mogą być zależne od konkretnej wersji Java. Trzeba też o to zadbać.

 1. Pobierz i zainstaluj Javę.
 2. Ustaw ścieżkę systemową
 3. Uruchom plik JAVA
 4. Ustaw powiązanie plików Java.

1] Pobierz i zainstaluj Java Framework

Aby uruchomić plik JAR w systemie Windows, musisz zainstalować Javę w swoim systemie. Przejdź do strony pobierania Java i zainstaluj ją. Domyślnie zostanie zainstalowana tylko najnowsza wersja. Jeśli jednak plik JAR wymaga innej wersji Java, możesz pobrać go stąd.

Czasami istniejąca starsza wersja Java może powodować problem. Jeśli napotykasz taki problem, najpierw usuń starszą wersję. Użyj oficjalnego narzędzia Java Remover, aby się go pozbyć. Następnie zainstaluj najnowszą wersję.

2] Ustaw ścieżkę systemową dla Java

Otwórz pliki jar systemu Windows

Następnie musisz ustawić ścieżkę JAVA_HOME. Daje to pewność, że każdy plik JAVA, który uruchomisz, znajdzie niezbędne biblioteki dla programu. Możesz także użyć wiersza polecenia, aby wyświetlić ścieżkę Java i dowiedzieć się, czy jest poprawna.

3] Uruchom plik Java lub JAR

Teraz po dwukrotnym kliknięciu pliku JAR będzie on automatycznie działał tak, jak pliki EXE. Jeśli występuje problem z wersją, plik powinien Cię poinformować.

Jeśli masz plik JAR, który nie jest uruchomiony sam, możesz użyć JDK Javy, aby go uruchomić. Otwórz wiersz polecenia i wpisz java -jar nazwa_pliku_jar.jar. Plik JAR zostanie wykonany automatycznie.

4] Ustaw skojarzenie pliku Java lub JAR

Ostatnim krokiem jest ustanowienie powiązania plików z czasem wykonywania Java. Zapewni to, że przy każdym uruchomieniu nie będziesz proszony o wybranie programu, który może go wykonać.

 1. Shift + kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz z opcją.
 2. Wybierz „Wybierz inną aplikację”.
 3. Jeśli pliku binarnego Platform SE Java (TM) SE nie ma na liście, przewiń, a następnie kliknij opcję Więcej aplikacji.
 4. A następnie wybierz Wybierz aplikację z komputera.
 5. W tym menu kontekstowym powinna być wyświetlona „binarna platforma SE (Java) SE”, ale jej nie zaznaczaj.
 6. Znajdź plik, w którym można uruchomić plik JAVA lub JAR, który jest dostępny w ścieżce, którą zasugerowaliśmy powyżej.
 7. Zaznacz pole „Zawsze używaj tego programu”.

Po zakończeniu wszystkie przyszłe pliki JAR zostaną automatycznie otwarte z biblioteką wykonawczą Java. Powinieneś zobaczyć ikonę Java dla wszystkich tych plików.

Mamy nadzieję, że te wskazówki będą łatwe do zrozumienia i były pomocne w otwarciu lub uruchomieniu pliku Java w systemie Windows 10.

Link do głównej publikacji