Jak naprawić błędy niebieskiego ekranu netio.sys w systemie Windows 10

Sieć jest jednym z najważniejszych elementów komputera. Wymiana informacji między wszelkiego rodzaju urządzeniami jest teraz możliwa również przy pomocy urządzeń sieciowych. The plik netio.sys to ważny plik systemowy powiązany ze sterownikami sieciowymi komputera. Jest używany przez programy innych firm również do interakcji z urządzeniami w sieci. Dzisiaj będziemy sprawdzać sposoby naprawienia błędów spowodowanych przez ekran bluesa netio.sys.

netio.sys

Mogą występować następujące błędy BSOD związane z tym plikiem netio.sys:

 • WYJĄTKOWO WYJĄTKOWEGO KMODE.
 • USTERKA STRONY W OBSZARZE NIEPAGANYM.
 • IRQL NIE MNIE RÓWNY.
 • SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION.
 • KIEROWCA IRQL NIE MNIEJSZY LUB RÓWNY.
 • WYJĄTKOWY NINIEJSZY GWINT SYSTEMOWY.

Napraw błędy niebieskiego ekranu netio.sys

Następujące potencjalne poprawki zostaną przeprowadzone w celu naprawienia błędów BSOD związanych z netio.sys w systemie Windows 10-

 1. Korzystanie z Kontrolera plików systemowych.
 2. Sprawdź pamięć pod kątem błędów.
 3. Aktualizuj, przywracaj lub wyłącz sterowniki.

Jeśli zwykle tworzysz punkt przywracania systemu, możesz spróbować cofnąć wszelkie modyfikacje na komputerze, wykonując przywracanie systemu. Zaleca się również wykonywanie tych zadań wymienionych poniżej w trybie awaryjnym tylko z obsługą sieci.

1] Korzystanie z Kontrolera plików systemowych

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i kliknij Wiersz polecenia (administrator), wpisz następujące polecenie, aby uruchomić Kontroler plików systemowych, a następnie naciśnij klawisz Enter.

sfc / scannow

Uruchom ponownie system po zakończeniu skanowania.

Możesz także użyć naszego darmowego oprogramowania FixWin, aby uruchomić narzędzie Kontroler plików systemowych jednym kliknięciem.

2] Sprawdź pamięć pod kątem błędów

Aby uruchomić ChkDsk, otwórz Ten komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy partycję systemu operacyjnego dla Windows.

Kliknij Właściwości. Teraz przejdź do karty oznaczonej jako Przybory.

W sekcji dla Sprawdzanie błędów, Kliknij Czek.

Pojawi się nowe mini okno. Kliknij Skanuj dysk.

Pozwól mu przeskanować partycję dysku, a następnie ponownie uruchom komputer, aby zmiany odniosły skutek.

Teraz, aby rozwiązać problemy z pamięcią RAM, wykonaj następujące kroki.

Uruchom kontrolę pamięci na swoim komputerze. Zacznij od naciśnięcia kombinacji klawiszy WINKEY + R, aby uruchomić narzędzie Uruchom. Następnie wpisz mdsched.exe, a następnie naciśnij Enter. Uruchomi narzędzie diagnostyczne pamięci systemu Windows i udostępni dwie opcje —

 1. Uruchom ponownie teraz i sprawdź problemy (zalecane)
 2. Sprawdź problemy przy następnym uruchomieniu komputera

Teraz, zgodnie z wybraną opcją, komputer uruchomi się ponownie i sprawdzi problemy z pamięcią. Jeśli pojawią się jakieś problemy, naprawi to automatycznie, jeśli nie zostaną wykryte żadne problemy, prawdopodobnie nie jest to przyczyną problemu.

3] Zaktualizuj, przywróć lub wyłącz sterowniki sieciowe

Menedżer urządzeń Windows

Główne sterowniki, które mogą być przyczyną tego konkretnego pliku, zostaną wymienione w sekcji Karty sieciowe w Menedżerze urządzeń. Musisz więc ponownie zainstalować sterowniki sieciowe płyty głównej. Jeśli ostatnio zaktualizowałeś te sterowniki, przywróć i zobacz. Jeśli nie, sugerujemy zaktualizowanie tych sterowników.

Czy to rozwiązało problemy, które napotkałeś?

Link do głównej publikacji