Błąd sumy kontrolnej CMOS — Załadowano wartości domyślne

Jeśli komputer nie chce się uruchomić i wyświetla komunikat Błąd sumy kontrolnej CMOS, istnieje duże prawdopodobieństwo, że problem jest powiązany z BIOSem (Basic Input / Output System). Wraz z tym komunikatem oferowane są dwie opcje:

  • Naciśnij F1, aby wznowić
  • Naciśnij F2, aby załadować wartości domyślne i kontynuować.

Każda próba ponownego uruchomienia systemu kończy się niepowodzeniem. Naciśnięcie F1 również nie rozwiązuje problemu, a błąd ponownego uruchamiania pojawia się ponownie. Jeśli ten problem Cię niepokoi, przeczytaj ten artykuł, aby znaleźć rozwiązanie.

błąd sumy kontrolnej cmos

Błąd sumy kontrolnej CMOS — Załadowano wartości domyślne

Complementary Metal-Oxide Semiconductor lub CMOS to zasilany bateryjnie układ półprzewodnikowy na płycie głównej, który przechowuje wszystkie informacje związane z BIOS-em. Jest to pierwszy program uruchamiany, gdy użytkownik zasila komputer. To z kolei odpowiada za inicjowanie i testowanie sprzętu, takiego jak procesor, pamięć, klawiatura, mysz itp.

Błąd sumy kontrolnej jest zwykle wyświetlany, gdy zawartość CMOS nie przejdzie kontroli sumy kontrolnej. Może się to zdarzyć, jeśli CMOS nie może zatrzymać danych z powodu awarii. Mogą być też inne powody. Może to być na przykład spowodowane rozładowaną baterią CMOS.

Oto kilka rzeczy, które chcesz sprawdzić, aby rozwiązać problem.

Sprawdź lub zmień baterię CMOS

Pierwszym działaniem, które należy wykonać, aby rozwiązać ten problem, jest naciśnięcie przycisku Del, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS, aby sprawdzić i upewnić się, że data i godzina są ustawione poprawnie. Jeśli wygląda na zmodyfikowany lub zmieniony, oznacza to, że bateria jest wyczerpana, a zatem przyczyną problemu. W takim przypadku możesz wymienić baterię CMOS i sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Gdy wszystko zostanie zweryfikowane, zapisz i wyjdź z konfiguracji CMOS.

Zresetuj ustawienia domyślne systemu BIOS

Jeśli problem będzie się powtarzał, może być konieczne zresetowanie wartości CMOS do wartości domyślnych i zresetowanie danych konfiguracji

Uruchom komputer na czarny ekran z błędem sumy kontrolnej.

Po wyświetleniu komunikatu „Naciśnij F1, aby kontynuować, F2, aby przejść do USTAWIENIA”, naciśnij klawisz F2, aby przejść do systemu BIOS. (Może być konieczne naciśnięcie innych klawiszy, na przykład klawisza Del, zgodnie z systemem BIOS).

Przeczytaj informacje o użyciu klawiszy na ekranie i wybierz Załaduj ustawienia domyślne. (Lub wybierz opcję, która działa w przypadku domyślnego systemu BIOS).

Jeśli system wyświetli polecenie „Załaduj ustawienia domyślne systemu BIOS (T / N)?”, A następnie naciśnij klawisz Y i Enter.

Po wejściu do systemu Windows wyłącz komputer i uruchom ponownie, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje

Zapisz zmiany i zamknij BIOS.

Zaktualizuj BIOS

Aktualizacje systemu BIOS mogą okazać się kosztowne, jeśli popełnisz jakiś błąd podczas procesu lub jeśli wszystkie wymagane informacje nie zostaną wyjaśnione przed dalszym postępowaniem. Przed aktualizacją systemu BIOS wykonaj następujące środki ostrożności.

Uaktualnij system BIOS tylko od producenta komputera lub producenta płyty głównej. Nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera, dopóki BIOS nie wyświetli odpowiedniego polecenia.

Jeśli aktualizujesz BIOS laptopa, upewnij się, że zasilacz jest podłączony.

Sprawdź wersję systemu BIOS i upewnij się, że planowana aktualizacja jest następną wersją.

Sprawdź, czy komputer został przeskanowany w poszukiwaniu wirusów. Wirus może spowodować przerwanie lub niepowodzenie aktualizacji systemu BIOS.

Wykonaj automatyczną naprawę

Jeśli możesz to zrobić, możesz uruchomić Zaawansowane opcje uruchamiania i przeprowadzić automatyczną naprawę. Funkcja automatycznej naprawy może wykryć i naprawić problemy, które uniemożliwiają normalne uruchomienie komputera.

Mam nadzieję, że coś pomaga!

Link do głównej publikacji