Błąd aktualizacji Windows 0x80200053 podczas pobierania aktualizacji

Zapory ogniowe mają na celu ochronę systemów komputerowych poprzez monitorowanie i / lub zapobieganie ruchowi przychodzącemu podczas przestrzegania ustalonych protokołów. Jednak często stają się problemem i uniemożliwiają niektóre funkcje systemu. Mogą powodować awarię Windows Update z kodem błędu 0x80200053 i wiadomość BG_E_VALIDATION_FAILED.

Błąd aktualizacji Windows 0x80200053

Błąd aktualizacji Windows 0x80200053

Czasami filtrowanie zapory powoduje, że klient Windows Update otrzymuje nieprawidłowe odpowiedzi. Musisz upewnić się, że nie ma zapór ogniowych filtrujących pobrane pliki. Filtrowanie zapory może prowadzić do otrzymania nieprawidłowych odpowiedzi przez klienta Windows Update.

1] Wyłącz zaporę ogniową

Możesz tymczasowo wyłączyć Zaporę systemu Windows lub zaporę innej firmy i sprawdzić, czy to pomoże.

2] Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z Windows Update

Uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z Windows Update może być najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji. Pomaga w wykrywaniu podstawowych problemów i naprawia je automatycznie, jeśli to możliwe. Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z Windows Update, kliknij Start> Ustawienia> Aktualizacje i zabezpieczenia> Rozwiązywanie problemów. Następnie wybierz narzędzie do rozwiązywania problemów z Windows Update i uruchom je. Następnie uruchom ponownie system.

3] Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające

Ponieważ zabezpieczenia mogą w rezultacie przypadkowo zablokować aktualizacje systemu Windows. Możesz rozważyć wyłączenie go tymczasowo, tak jak Zapora ogniowa. Ponieważ proces wyłączania antywirusa jest specyficzny dla marki, sprawdź jego ustawienia dla tego samego.

4] Uruchom skanowanie SFC

Jeśli powyższa metoda nie pomogła, być może brakuje niektórych plików systemowych. Aby to sprawdzić i rozwiązać, uruchom skanowanie SFC. Skanowanie przeszuka system pod kątem uszkodzonych plików systemowych i zastąpi je w razie potrzeby.

5] Zresetuj składniki usługi Windows Update

Jeśli powyższe rozwiązania nie powiodą się, być może problem dotyczy samego narzędzia Windows Update. W takim przypadku możemy rozważyć zresetowanie składników usługi Windows Update. Jeśli uznasz tę technikę za trudną, możesz uruchomić Reset Windows Update Agent i Windows Update Client za pomocą PowerShell Script.

Wszystkiego najlepszego!

Link do głównej publikacji