Poprawka: Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 1 nie instaluje się z błędem

Wielu użytkowników pakietu Microsoft Office 2010 ma problemy z aktualizacją swoich instalacji pakietu Office 2010 za pomocą dodatku Service Pack 1, nawet po upewnieniu się, że jest wystarczająca ilość miejsca na dysku. W niektórych scenariuszach aktualizacja dodatku SP1 nie powiodła się z następującymi błędami:

Instalacja tego pakietu nie powiodła się.

  • Instalacja tego pakietu nie powiodła się.
  • Kod 78F Windows Update napotkał nieznany błąd.
  • Błąd 1935. Wystąpił błąd podczas instalacji komponentu zespołu. HRESULT: 0x80131047.

Uznając ten fakt, Microsoft wydał teraz aktualizację, która zmniejsza awarie instalacji dla aktualizacji zainstalowanych w pakiecie Microsoft Office 2010.

Te poprawki można pobrać tutaj: 32-bit | 64-bitowy

Jeśli więc masz problemy z aktualizacją pakietu Office 2010 do dodatku SP1, możesz zainstalować tę aktualizację i spróbować ponownie.

Link do głównej publikacji