Jak utworzyć łączniki wyszukiwania federacyjnego systemu Windows 7

Wyszukiwanie stowarzyszone umożliwia użytkownikom wyszukiwanie zdalnych źródeł danych z poziomu Eksploratora Windows. Zdalne źródła danych umożliwiają wyszukiwanie za pomocą prostego interfejsu WWW, który udostępnia ich możliwości wyszukiwania. W rzeczywistości niektóre źródła danych mogą już obsługiwać minimalne wymagania dla federacji wyszukiwania. Możesz łatwo utworzyć Search Connector dla swojej ulubionej strony w następujący sposób.

wyszukiwanie karmione

Skopiuj i wklej następujący szablon w Notatniku.

TheWindowsClub
Szukaj w TheWindowsClub z Live Search

Teraz wystarczy zastąpić zaznaczone na czerwono terminy wybranymi parametrami. To jest nazwa Twojej witryny, jej opis i adres URL.

Zapisz plik jako .osdx plik rozszerzenia.

Źródło: MSDN.

Link do głównej publikacji