Jak przypiąć Panel sterowania do paska zadań w systemie Windows 10/8/7

Jeśli chcesz dodać Panel sterowania do paska zadań systemu Windows, prawdopodobnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Panelu sterowania w menu Start i kliknij Przypnij do paska zadań. Ale nie zobaczysz tam opcji. Metoda przeciągania i upuszczania również nie działa.

Przypnij panel sterowania do paska zadań

Przypnij panel sterowania do paska zadań

Ta wskazówka pokazuje, jak przypiąć element lub ikonę Panelu sterowania do paska zadań w systemie Windows 10/8/7, aby uzyskać łatwy dostęp do apletów Panelu sterowania.

Aby przypiąć ikonę Panelu sterowania do paska zadań w systemie Windows 10/8/7, otwórz Panel sterowania.

Zobaczysz jego ikonę na pasku zadań.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę paska zadań.

Zobaczysz teraz opcję w menu kontekstowym Przypnij ten program do paska zadań. Wybierz tę opcję, a ikona Panelu sterowania zostanie przypięta do paska zadań systemu Windows.

Możesz również odpiąć go od paska zadań.

Link do głównej publikacji