Błąd identyfikatora zdarzenia jądra 41, system uruchomił się ponownie bez wyłączania

Identyfikator zdarzenia jądra systemu Windows 41 jest częstym błędem, który można znaleźć w Podglądzie zdarzeń w systemie Windows 10/8/7 i Windows Server. Firma Microsoft opublikowała niedawno artykuł o sposobach rozwiązania tych problemów.

System uruchomił się ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia

System uruchomił się ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia

Objawy polegają na ponownym uruchomieniu komputera, aw dzienniku zdarzeń rejestrowany jest komunikat o błędzie krytycznym:

Nazwa dziennika: System
Źródło: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Identyfikator zdarzenia: 41
Poziom: Krytyczny
Opis: System uruchomił się ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia. Ten błąd może zostać spowodowany, jeśli system przestanie odpowiadać, ulegnie awarii lub nieoczekiwanie straci energię.

Dlaczego system generuje błąd Identyfikatora zdarzenia jądra 41?

Błąd zdarzenia zasilania jądra Identyfikator: 41 jest generowany w różnych scenariuszach, w których komputer jest wyłączany lub nieoczekiwanie uruchamia się ponownie. Po uruchomieniu komputera z systemem Windows wykonywana jest kontrola w celu ustalenia, czy komputer został całkowicie zamknięty. Jeśli komputer nie został poprawnie zamknięty, generowany jest komunikat Kernel-Power Event 41. W następujących trzech scenariuszach może zostać wygenerowane zdarzenie 41

Jak naprawić identyfikator zdarzenia jądra systemu Windows 41? Lub jak znaleźć przyczynę tego?

W tym artykule Microsoft wspomniał o trzech różnych scenariuszach, dlaczego tak się dzieje i jak to naprawić.

Scenariusz 1:

Komputer uruchomił się ponownie, aw danych zdarzenia występuje błąd zatrzymania BugCheckCode

Scenariusz 2:

Wyłącz komputer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania

Scenariusz 3:

System losowo uruchamia się ponownie i nie ma na liście błędów Kod błędu BugcheckCode lub komputer całkowicie nie reaguje (zawieszenie się)

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jak to naprawić, przejrzyj ten dokument pomocy technicznej firmy Microsoft na stronie KB2028504.

Link do głównej publikacji