Automatyczne tworzenie kopii lustrzanych folderów w systemie Windows za pomocą Folder Mirror

Utrata danych jest prawdopodobnie najbardziej traumatycznym doświadczeniem dla tych, którzy przechowują swoje dane elektronicznie. Chociaż odpowiedzią na to mogą być regularne kopie zapasowe, to darmowe narzędzie pozwala tworzyć kopie folderów.

Utwórz kopie lustrzane folderów

Darmowe Folder Mirror pozwala synchronizować foldery lub tworzyć kopie folderów, w tym podfolderów, jako proces w tle. Podczas procesu kopiowania wyświetlana jest dynamicznie aktualizowana ikona zasobnika systemowego, odzwierciedlająca procent ukończenia operacji kopiowania.

Proces dublowania folderów można w dowolnym momencie wstrzymać i wznowić, pliki dziennika są przechowywane w wybranym katalogu, a na pasku zadań wyświetlana jest ikona, która dynamicznie wyświetla procent ukończenia.

Aby skonfigurować foldery do skopiowania, program czyta plik o nazwie folderMirror.config, w którym można zdefiniować dowolną liczbę folderów do skopiowania. Narzędzie zaprojektowano do użycia jako część zaplanowanej kopii zapasowej, takiej jak zaplanowane zadanie.

Sprawdź to na stronie głównej.

Może to również zmniejszyć ryzyko utraty danych z powodu awarii dysku twardego.

Link do głównej publikacji