Napraw błąd volsnap.sys nieudany BSOD w systemie Windows 10

Volsnap.sys to plik systemu operacyjnego Windows skojarzony z usługą Volume Shadow Copy Service (VSS). Wiadomo, że ten plik powoduje błąd niebieskiego ekranu. Ale głównymi przyczynami są konflikty, takie jak problemy z pamięcią RAM lub dyskiem twardym, niekompatybilne oprogramowanie układowe, uszkodzone sterowniki lub infekcja złośliwym oprogramowaniem itp. Rozwiązanie tego problemu jest proste. Istnieją jednak różne potencjalne obejścia tego samego problemu.

Niebieski ekran dla volsnap.sys

Mogą występować następujące błędy BSOD związane z tym plikiem:

 • WYJĄTKOWO WYJĄTKOWEGO KMODE.
 • USTERKA STRONY W OBSZARZE NIEPAGANYM.
 • WYJĄTKOWY NINIEJSZY GWINT SYSTEMOWY.
 • IRQL NIE MNIEJ LUB RÓWNY.

Napraw błąd niebieskiego ekranu volsnap.sys

W celu naprawy błędów BSOD związanych z volsnap.sys (Volume Shadow Copy Driver) w systemie Windows 10 zostaną przeprowadzone następujące potencjalne poprawki:

 1. Zaktualizuj lub przywróć sterowniki.
 2. Uruchom ponownie lub zatrzymaj usługę kopiowania woluminów w tle
 3. Uruchom Kontroler plików systemowych
 4. Uruchom narzędzie ChkDsk
 5. Sprawdź pamięć pod kątem błędów.

Jeśli zwykle tworzysz punkt przywracania systemu, możesz spróbować cofnąć wszelkie modyfikacje na komputerze, wykonując przywracanie systemu. Zaleca się również wykonywanie tych zadań wymienionych poniżej w trybie awaryjnym tylko z obsługą sieci.

1] Przywróć lub zaktualizuj sterowniki

Napraw błędy BSOD Storport.sys

Główne sterowniki, które mogą być przyczyną tego konkretnego pliku, zostaną wymienione w sekcji Kontrolery IDE ATA / ATAPI, a także Kontrolery pamięci w Menedżerze urządzeń. Więc jeśli niedawno zaktualizowałeś te sterowniki, wycofaj i zobacz. Jeśli nie, sugerujemy zaktualizowanie tych sterowników.

2] Uruchom ponownie lub zatrzymaj usługę kopiowania woluminów w tle

Wpisz, services.msc w polu Rozpocznij wyszukiwanie i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć Menedżera usług Windows. Zlokalizuj usługę kopiowania woluminów w tle, a następnie kliknij ją dwukrotnie, aby otworzyć jej pole Właściwości. Zatrzymaj usługę, a następnie uruchom ją ponownie. Lub kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Uruchom ponownie.

3] Uruchom Kontroler plików systemowych

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i kliknij Wiersz polecenia (administrator), wpisz następujące polecenie, aby uruchomić Kontroler plików systemowych, a następnie naciśnij klawisz Enter.

sfc / scannow

Uruchom ponownie system po zakończeniu skanowania.

Możesz także użyć naszego darmowego oprogramowania FixWin, aby uruchomić narzędzie Kontroler plików systemowych jednym kliknięciem.

4] Uruchom narzędzie ChkDsk

Aby uruchomić ChkDsk, otwórz Ten komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy partycję systemu operacyjnego dla Windows.

Kliknij Właściwości. Teraz przejdź do karty oznaczonej jako Przybory.

W sekcji dla Sprawdzanie błędów, Kliknij Czek.

Pojawi się nowe mini okno. Kliknij Skanuj dysk.

Pozwól mu przeskanować partycję dysku, a następnie ponownie uruchom komputer, aby zmiany odniosły skutek.

5] Sprawdź pamięć pod kątem błędów

Aby rozwiązać problemy z pamięcią RAM, wykonaj następujące kroki.

Uruchom kontrolę pamięci na swoim komputerze. Zacznij od naciśnięcia kombinacji klawiszy WINKEY + R, aby uruchomić narzędzie Uruchom. Następnie wpisz mdsched.exe, a następnie naciśnij Enter. Uruchomi narzędzie diagnostyczne pamięci systemu Windows i udostępni dwie opcje —

 1. Uruchom ponownie teraz i sprawdź problemy (zalecane)
 2. Sprawdź problemy przy następnym uruchomieniu komputera

Zgodnie z wybraną opcją komputer uruchomi się ponownie i sprawdzi problemy z pamięcią. Jeśli pojawią się jakieś problemy, naprawi to automatycznie, jeśli nie zostaną wykryte żadne problemy, prawdopodobnie nie jest to przyczyną problemu.

Wszystkiego najlepszego!

Link do głównej publikacji