Jak uruchomić jako inny użytkownik w systemie Windows 10/8/7

W systemie Windows Vista można było uruchomić program jako administrator. Ale aby uruchamiać programy jako inny / inny użytkownik, musiałeś użyć wiersza poleceń. Jednak w systemie Windows 10/8/7 możesz teraz wykonywać obie akcje: Uruchom jako administrator lub Uruchom jako inny użytkownik, z łatwością.

Uruchom jako inny użytkownik

Aby uruchomić program jako inny użytkownik, wystarczy nacisnąć Klawisz Shift i kliknij prawym przyciskiem myszy skrót lub plik wykonywalny, który chcesz uruchomić jako inny użytkownik.

Uruchom jako inny użytkownik

Z menu kontekstowego prawym przyciskiem myszy wybierz Uruchom jako inny użytkownik.

Jednak w systemie Windows Server 2008 Shift + prawy przycisk myszy nie oferuje opcji Uruchom jako inny użytkownik! Jest oferowany również w systemie Windows 7 i Windows 8. Był również oferowany w systemie Windows XP, ale nie w systemie Windows Vista.

Jeśli chcesz, możesz dodać to polecenie Uruchom jako inne polecenie użytkownika na stałe do zwykłego menu kontekstowego, klikając prawym przyciskiem myszy, pobierając i uruchamiając ShellRunAs od Microsoft. To narzędzie Runas jest przydatne do uruchamiania programów na różnych kontach, ale nie jest wygodne, jeśli jesteś intensywnym użytkownikiem Eksploratora.

Link do głównej publikacji