Active Directory
Polecenie Dsquery w usłudze Active Directory
Dsquery.exe to narzędzie wiersza polecenia do uzyskiwania informacji o różnych obiektach w domenie Active Directory. Narzędzie jest domyślnie dostępne we...